باسیلوس سرئوس

این باکتری در نقاط مختلف جهان به عنوان عامل مسمومیت غذایی گزارش شده است.اسپور(شکل مقاوم باکتری) معمولا در حبوبات، سبوس گندم، برنج، شیر، گوشت پخته، سوسیس، سوپ، سبزیجات، مرغ …

این باکتری در نقاط مختلف جهان به عنوان عامل مسمومیت غذایی گزارش شده است.اسپور(شکل مقاوم باکتری) معمولا در حبوبات، سبوس گندم، برنج، شیر، گوشت پخته، سوسیس، سوپ، سبزیجات، مرغ و سایر مواد غذایی وجود دارد. برخی از اسپورها حتی پس از پختن در غذا باقی می‏مانند و در صورتی که مواد غذایی در شرایط گرم و مرطوب نگهداری شوند. اسپورها(شکل مقاوم) به باسیل تبدیل شده و پس از تکثیر در غذا یا روده نوعی سم روده‏ای (انتروتوکسین)ترشح می‏نمایند که منجر به مسمومیت غذایی می‏گردد. این باکتری را به تعداد کم ۱۴درصداز مدفوع افراد سالم نیز به دست آورده‏اند. سم این باکتری پروتئین حساس به حرارت و دارای وزن مولکولی متوسط می‏باشد. اخیرا مشخص شده است که انواع باسیل سرئوس دو نوع انتروتوکسین تولید می‏کنند. برای ایجاد مسمومیت غذایی ناشی از این باکتری به دو صورت اسهالی و استفراغی بروزمی نماید. این باکتری علاوه بر مسمومیت غذایی به عنوان بیماریزای فرصت طلب عمل می‏کند و در افراد دارای ضعف سیستم ایمنی، بیماری شدیدی ایجاد می‏نماید