تقویت عضلات ساق‌پا

تقویت عضلات پا به حفظ سلامت مفصل زانو کمک بسیاری می‌کند.
▪ حرکت اول (با دمبل): دو دمبل در دست‌ها بگیرید و شانه‌ها را عقب بدهید. پای راست را به اندازه یک قدم بلند به جلو بگذارید و زانوی …

تقویت عضلات پا به حفظ سلامت مفصل زانو کمک بسیاری می‌کند.

حرکت اول (با دمبل):

دو دمبل در دست‌ها بگیرید و شانه‌ها را عقب بدهید. پای راست را به اندازه یک قدم بلند به جلو بگذارید و زانوی خود را خم کنید.

پای راست را به اندازه یک قدم بلند به جلو بگذارید و زانوی خود را خم کنید. باسن را پایین آورده تا جایی که زانوی چپ زمین را لمس کند.

مدت کوتاهی در این حالت بمانید و سپس بلند شوید. همین حرکت را برای پای چپ تکرار کنید.

حرکت دوم:

روی سطح صاف رو به شکم دراز بکشید. سپس به آرامی پا خود را در حالی که به طور کامل کشیده است بالا بیاورید.

یکی از پاها را بالاتر بکشید و سپس جای آن را عوض کنید (مانند پا زدن در هنگام شنا) برای هر پا ۲۰ بار این حرکت را تکرار کنید.