آنالژی (analgesia) یعنی فقدان یا از دست دادن حس درد. مؤثرترین ضددردها، داروهای مخدر هستند (داروهائی که از تریاک یا مواد شبه‌افیونی استخراج می‌شوند) که درد را تسکین می‌دهند، خلق و رفتار را تغییر می‌دهند و توانائی بالقوه ایجاد وابستگی و تحمل را دارند.


مواد شبه‌افیونی (اپیوئید) یک اصطلاح ژنریک است که شامل داروهائی می‌شود که به گیرنده‌های شبه‌افیونی متصل می‌شوند و اثر مخدر ایجاد می‌کنند. این داروها در کنترل کوتاه‌مدت دردهای حاد و شدید بسیار مفید هستند. یک هدف باید کاهش سطح درد باشد تا بیمار بتواند با حداقل ناراحتی بخورد و بیاشامد. یک دستورالعمل شامل دادن دارو هنگام درخواست بیمار است. به‌کارگیری مقادیر اندازه‌گیری‌شده دارو برخوردی جدید با کنترل درد است که تأثیر آن در حال اثبات است. مواد شبه‌افیونی اصلی در جدول ضدردهای شبه‌افیونی برای کنترل درد ناشی از سرطان ذکر شده‌اند.

جدول ضدردهای شبه‌افیونی برای کنترل درد ناشی از سرطان

دارو دوز (میلی‌گرم خوراکی یا تزریقی) نیمه‌عمر پلاسمائی (ساعت) دوز شروع خوراکی (میلی‌گرم)
Opiooid agonists ۱۰ IM
۶۰ IM
۴ - ۳ ۶۰ - ۳۰
Hydromophone ۱/۵IM
7/5oral
۳-۲ ۴۸-۲
Methadone
۱۰M
۲۰oral
۲۴-۱۲
۱۰-۵
Levorphanol 1IM
۴oral
۱۶ - ۱۲ ۴ - ۲
Oxymorphone ۱IM ۳-۲ NA
Heroin ۵IM
۶۰oral
۴-۳ NA
Meperidine ۷۵IM ۴-۳
(۱۶-۱۲ normeperidine)
۷۵
Codeine ۳۰IM
۲۰۰oral
۴-۳ ۶۰
Oxycodone ۱۵IM
۳۰oral
ــ ۵


دارو ترکیبات تجاری در دسترس
Opiooid agonists Oral: tablet, liquid, slow-release tablet
Rectal:50-30mg
Injectable:SC,IM,IV,epidural, intrathecal
Hydromophone Oral:tablets 1,2,4mg
Injectable:SC,IM,IV,2,3, and 10 mg/mL
Methadone Oral:tablets,liquid
Injectable:SC,IM,IV
Levorphanol Oral: tablets
Injectable: SC, IM, IV
Oxymorphone Rectal:10mg
Injectable: SC,IM,IV
Heroin NA
Meperidine Oral:tablets
Injectable:SC,IM,IV
Codeine Oral:tablets and combination
with acethyl-sallicylic acid, acetaminophen, liquid
Oxycodone (Oral: tablets, liquid, oral formation in combination with acetaminophen (tablet and liquid) and aspirin (tablet

ضددردهای غیرمخدر

داروی تیپیک این گروه آسپیرین است برخلاف ضددردهای مخدر، که بر دستگاه عصبی مرکزی مؤثر هستند، سالیسیلات‌ها در سطح موضعی یا محیطی اثر می‌کنند، یعنی محل منبع درد معمولاً هر ۳ ساعت مصرف می‌شوند.


در مورد بیشتر ضددردها، غلظت پلاسمائی حداکثر بعد از ۴۵ دقیقه حاصل می‌شود و آثار ضددرد آنها ۴-۳ ساعت به طول می‌انجامد. سایر داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی هم ممکن است به‌عنوان ضد درد به‌کار روند (۴۰۰-۲۰۰ میلی‌گرم اپیوپروفن هر ۴ ساعت). معادل‌های دارو: ۶۵۰ میلی‌گرم آسپیرین =۳۲ میلی‌گرم کدئین= ۶۵ میلی‌گرم پروپوکسی‌فن = ۵۰ میلی‌گرم پنتازوسین خوراکی.

دارونما (پلاسبو)

موادی که فعالیت فارماکولوژیک شناخته‌شده‌ای ندارند و بیشتر از طریق تلقین اثر می‌کنند تا فعالیت زیست‌شناختی. به تازگی نشان داده شده که نالوکسون، یک آنتاگونیست شبه‌افیونی، می‌تواند آثار ضددرد دارونما را متوقف کند. این مسئله نشان می‌دهد که آزاد شدن مواد شبه‌افیونی درون‌زا می‌تواند برخی از آثار دارونما را توجیه کند. درمان طولانی‌مدت با دارونما هرگز نباید هنگامی‌که بیمار به وضوح اعتراضی را نسبت به این درمان بیان کرده، انجام شود. به‌علاوه، درمان با دارونما اعتماد بیماران به پزشکانشان را به‌طور جدی تضعیف می‌کند. در نهایت، هنگامی‌که درمان مؤثری موجود است، نباید از دارونما استفاده شود.