کروناويروس‌ها (Coronavirus) ويروس‌هاى پلئومورفيک و داراى RNA تک رشته‌اى است.


اپيدميولوژى

اپيدميولوژى کروناويروس‌ها عامل ۲۰-۱۰ درصد از سرماخوردگى‌ها هستند. فعال‌ترين دوره اين ويروس‌ها اواخر پائيز، زمستان و اوايل بهار است. در اين دوره رينوويروس نستباً غير فعال است.

تظاهرات بالينى

علائم عفونت‌هاى ناشى از کروناويروس و رينوويروس مشابه هستند اما دوره کمون عفونت‌هاى کروناويروس طولانى‌تر (۳ روز) است. بيمارى معمولاً ۷-۶ روز طول مى‌کشد.

درمان

رويکرد درمانى سرماخوردگى‌هاى ناشى از کرناويروس‌ها مشابه رويکرد درمانى به بيمارى‌هاى ناشى از رينوويروس‌ها است.