بيماران بزرگ‌تر از ۴۰ سال و افراد مبتلا به آدنوپاتى اسکالن يا سوپراکلاويکولار، افرادداراى گره‌هاى لنفاوى با قطر بزرگ‌تر از ۴ سانتى‌متر و افراد دچار گره‌هاى سفت بدون تندرنس بايستى بلافاصله تحت بيوپسى اکسيزيونال قرار گيرند. در بيماران جوان‌تر داراى گره‌هاى کوچکتر که قوام لاستيکى داشته و دردناک است يک دوره تحت نظر قرار گرفتن ۱۴-۷ روزه منطقى خواهد بود. مصرف آنتى‌بيوتيک به‌صورت تجربي، انديکاسيون ندارد. اگر گره‌هاى کوچک شوند، ارزيابى بيشتر ضرورتى ندارد. اگر بزرگ شوند، بايد بيوپسى اکسيزونال انجام شود.