ميگرن کلاسيک

شروع آن معمولاً در دوران کودکي، نوجواني، يا اوايل بلوغ است؛ البته حمله اوليه ممکن است در هر سنى اتفاق بيفتد. تاريخچه خانوادگى اغلب مثبت است. در زنان شايع‌تر است. ترياد کلاسيک: نشانه‌هاى اخطاردهنده بينائى (اسکوتوم يا جرقه‌زده)، حسي، يا حرکتي؛ سردرد يک طرفه نبض‌دار، تهوع و استفراغ. فوبياى نور يا صدا شايع است. همچنين ممکن است اختلالات فوکال نرولوژيک بدون سردرد يا استفراغ (معادل‌هاى ميگرن) به‌وجود آيند. به‌طور تيپيک يک حمله ۲-۶ ساعت طول مى‌کشد و بعد از خوابيدن تسکين مى‌يابد. شروع حملات ممکن است به‌دنبال مصرف شراب، پنير، شکلات، داروهاى ضدٌ بارداري، استرس، وزش، يا مسافرت باشد.

ميگرن شايع

سردرد يک طرفه يا دو طرفه با تهوع ولى بدون سمپتوم‌هاى فوکال نورولوژيک، سردرد متوسط تا شديد، داراى کيفيت نبض زدن، يک طرفه، با فعاليت بدتر مى‌شود با همراه با فتوفوبي، فونوفوبى و حملات متعدد است. در زنان شايع‌تر است. شروع آن نسبت به ميگرن کلاسيک تدريجى‌تر است؛ طول آن ۴ تا ۷۴ ساعت است.