موارد انجام آن

موارد انجام آن در پونکسيون لومبار فشار CSF اندازه‌گيرى مى‌شود و نمونه CSF از نظر سلولي، شيميائي، ايمونولوژى و باکتريولوژى بررسى مى‌شود و بدين‌وسيله عفونت‌هاى CSF، سرطان مننژيال، نوروپاتى‌هاى التهابي، اختلالات دميلينيزال حاد، هيپرتانسيون خوش‌خيم داخل جمجمه‌اى و ساير اختلالات نورولوژيک غير قابل توضيح مورد ارزيابى قرار مى‌گيرد. ازاين روش مى‌توان براى بى‌حسى نخاعي، تجويز آنتى‌بيوتيک‌ها و داروهاى ضدٌ تومور و تزريق مواد حاجب ميلوگرافى هم استفاده کرد.

موارد منع انجام آن

موارد منع انجام آن ترومبوسيتوپنى و اختلالات انعقادي، وجود عفونت پوستى يا بافت نرم محل ورود سوزن و افزايش فشار داخل جمجمه‌اى از موارد منع انجام اين روش است. اگر شک به افزايش فشار داخل جمجمه‌اى وجود داشته باشد بايد قبل از انجام مطالعه براى رد توده CT يا MRI سرانجام شود. در موارد مشکوک به مننژيت بايد هميشه CSF را استخراج کرد. بهتر است از سوزنى با سوراخ کوچک استفاده شود. اگر فشار بيش از ۴۰۰mmHg باشد و نياز به جلوگيرى از فتقى‌شدن باشد همزمان با تجويز مانيتول يا دگزامتازون مقدار اندکى از مايع را بيرون مى‌کشيم.

عوارض

عوارض شايع‌ترين عارضه سردرد وضعيتى به دليل نشت مداوم CSF است. وارد شدن باکترى به فضاى ساب‌آراکنوئيد نادر است.


پونکسيون لومبار
پونکسيون لومبار