دمانس عروقى

دمانس عروقى به‌طور تيپيک پس از اپيزودهاى متعدد حملات شبيه به سکته مغزى (دمانس مولتى‌انفارکت) يا به‌ندرت به‌صورت بيمارى تدريجاً پيشرونده‌اى (بيمارى ماده سفيد منتشر يا بينس‌ونجر Binswanger's Disease) ايجاد مى‌شود. برخلاف آلزايمر اين بيماران معمولاً در هنگام مراجعه علائم نورولوژيک فوکال (مثل همى‌پارزي) دارند.

هيدروسفالى با فشار طبيعى (NPH)

اختلال راه رفتن (آتاکسيک يا آپراتيک)، دمانس و بى‌اختيارى ادرارى از علائم آن است. در ۵۰-۳۰ درصد موارد پس از شانت‌گذارى بطنى راه رفتن بيمار بهبود مى‌يابد اما دمانس و بى‌اختيارى درمان نمى‌شود.

بيمارى هانتينگتون

بيمارى هانتينگتون به‌صورت کره و اختلال رفتارى تظاهر مى‌کند. شروع تيپيک بيمارى در دهه چهارم تا پنجم است ولى مى‌تواند تقريباً در هر سنى عارض شود. توارث اتوزوم غالب دارد. ژن غير طبيعى تکرار وسيعى از ترى‌نوکلئوتيد دارد که موجب تشکيل پروتئينى (هانتينگتون) با پلى‌گلوتامين بسيار مى‌شود. عملکرد هانتينگتون نامعلوم است. تشخيصى قطعى با تست‌هاى ژنتيکى و مشاوره ژنتيکى است. درمان اختلالات حرکتى و رفتارى علامتى است. SSRIs مى‌تواند در افسردگى کمک‌کننده باشد.

بيمارى اجسام لوى منتشر

بيمارى اجسام لوى منتشر دمانس همراه با ريجيديتى و ساير علائم پارکينسونيسم است. اجسام لوى انکوزيون‌هاى سيتوپلاسمى داخل نورونى هستند.

دمانس فرونتوتمپروال

دمانس فرونتوتمپروال علت ۱۰% موارد دمانس است. بيماران اغلب تحريک‌پذير و مهارنشدنى هستند. در اجراء تست‌هاى ساختاري، کپى کردن و محاسبه بهتر از مبتلايان آلزايمر عمل مى‌کنند. اين بيمارى اسپوراديک يا ارثى است در بعضى موارد خانوادگى علت بيمارى جهش‌هاى اينترونى ژن تائو بر روى کروموزوم ۱۷ است.