رويکرد مربوط بررسى در جدول (- ارزيابى بيماران مبتلا به دمانس -) فهرست شده است. MRI يا CT مغز دمانس مولتى‌افنارکت، تومورهاى مغزي، هماتوم ساب‌دورال و هيدروسفالى با فشار طبيعى را مشخص مى‌کنند. در همه بيماران چند تست آزمايشگاهى انجام مى‌شود: عملکرد تيروئيد، ويتامين CBC،B12 الکتروليت‌ها و VDRL. ساير تست‌ها را براساس شرايط بالينى انجام مى‌دهند: HIV، عملکرد کبدى و کليوي، LP، غربالگرى از نظر مواد توکسيک، آنژيوگرام يا نمونه‌بردارى مغز. در صورت تشنج يا شک به بيمارى کروتزفلد - جاکوب EEG انجام مى‌شود. در دمانس کاذب EEG طبيعى است.

جدول ارزيابى بيماران مبتلا به دمانس

ارزيابى روتين تست‌هاى اختيارى
شرح حال HIV
معاينه بالينى عکس سينه
تست‌هاى آزمايشگاهى پونکسيون لومبار
  عملکرد تيروئيد (TSH) عملکرد کبدى
ويتامين B12 عملکرد کليوى
شمارش خون تام غربالگرى توکسين ادرارى
الکتروليت‌ها تست سايکومتريک
VDRL آپوليپوپروتئين E
CT/MRI
تست‌هائى که گاهى مفيد هستند
EEG سرعت سديمانتاسيون
عملکرد پاراتيروئيد آنژيوگرام
عملکرد آدرنال نمونه‌بردارى مغزى
فلزات سنگين ادرارى

دسته‌هاى تشخيصى
علل قابل درمان دمانس‌هاى غير قابل درمان /دژنراتيو
مثال‌ها مثال‌ها
هيپوتيروئيدى آلزايمر
کمبود تيامين پيک
کمبود ويتامين B12 هانتينگتون
هيدروسفالى با فشار طبيعى بيمارى اجسام لوى منتشر
عفونت مزمن مولتى‌انفارکت
تومور مغزى لکوانسفالوپاتى‌ها
مسموميت داروئى پارکينسون

دسته‌هاى تشخيصى
حالات همراه قابل درمان اختلالات روانى
افسردگى افسردگى
تشنج اسکيزوفرنى
بى‌خوابى اختلال تبديلى
آژيتاسيون
عوراض جانبى دارو