تشخيص

تشخيص مشاهده PTH بالا به‌صورتى که با ميزان هيپرکلسمى تناسبى نداشته باشد هيپرپاراتيروئيدى اوليه را تأييد مى‌کند. هيپرکلسيورى به افتراق اين اختلال از FHH کمک مى‌کند. در FHH معمولاً سطح PTH در محدوده طبيعى است و کلسيم ادرار پائين است. در هيپرکلسمى ناشى از بدخيمى سطح PTH پائين است. (جدول - تشخيص افتراقى هيپرکلسمي: معيارهاى آزمايشگاهى -).

جدول تشخيص افتراقى هيپرکلسمى: معيارهاى آزمايشگاهى

خون(۱)
Ca Pi 1,25 OH2) D) iPTH
هيپرپاراتيروئيدى اوليه ↑ , ↔ ↑ , ↔
هيپرکلسمى ناشى از بدخيمى:    
هيپرکلسمى هومورال ↑↑ ↓ , ↔
تخريب موضعى (متاستازهاى استئوليتيک) ↓ , ↔


۱. نشانه‌هاى داخل پرانتيز به اين معنا است که در اين بيمارى خاص به‌ندرت ديده مى‌شود.


توجه = Pi = فسفات غير آلي، iPTH = هورمون پاراتيروئيد ايمونوراکتيو

درمان

نوع درمان براساس شدت هيپرکلسمى و ماهيت علائم همراه است. جدول (- درمان هيپرکلسمى شديد-) توصيه‌هاى کلى را در درمان هيپرکلسمى حاد با هر علت را نشان مى‌دهد.

جدول درمان هيپرکلسمى شديد

درمان شروع اثر طول مدت اثر فوايد مضرات
هيدراتاسيون با سالين (۶L/d) ساعت‌ها در طى انفوزيون رهيدراتاسيون، اثر سريع افزايش بار حجمى، اختلالات الکتروليتى
ديورز (فوروزمايد هر ۱۲-۴ ساعت همزمان با هيدراتاسيون شديد) ساعت‌ها در طى درمان اثر سريع براى اجتناب از دهيدراتاسيون به پايش نيازمند است
باى‌فسفونات‌ها (پاميدرونات ۹۰-۳۰ mg در طى ۴ ساعت وريدى) ۲-۱ روز ۱۴-۱۰ روز قدرت بالا، اثر طولانى‌مدت تب در ۲۰% موارد، هيپوفسفاتمى، هيپوکلسمى، هيپومنيزيمى
کلسى‌تونين (۸-۲ IV/IM/SQ  u/kg هر ۱۲-۶ ساعت) ساعت‌ها ۳-۲ روز شروع سريع اثر محدود تاکى‌فيلاکسى
گلوکوکورتيکوئيدها (پردنيزون خوراکى ۲۵-۱۰ mg روزانه) روزها روزها - هفته‌ها در مولتيپل ميلوما، لنفوم، سرطان پستان، سارکوئيدوز و مسموميت با ويتامين D سودمند است در اختلالات خاصى سودمند است. عوارض جانبى گلوکوکورتيکوئيد
دياليز ساعت‌ها در طى انجام آن -۲ روز در نارسائى کليه سودمند است. اثر فورى روش پيچيده‌اى است


در هيپرپاراتيروئيدى اوليه شديد بايد به‌سرعت پاراتيروئيدکتومى به روش جراحى انجام شود. ممکن است بيمارى بدون علامت نيازى به جراحى نداشته باشد. مواردى را که به‌طور معمول به جراحى توصيه مى‌شوند عبارتند از: سن زير ۵۰ سال، سنگ کليه، کلسيم ادرارى بالاى ۴۰۰mg/d، کاهش کليرانس کراتى‌نين، کاهش توده استخوانى به ميزان ۲ انحراف معيار کمتر از حد طبيعى يا کلسيم سرمى بيش از ۲۵/۰ mmol/L (بيش از ۱mg/dL بالاتر از محدوده طبيعي). اگر در اکسپلوراسيون گردن غده غير طبيعى کشف نگردد ممکن است اسکن‌هاى سيتاميبى (Sestamibi Scans)، سونوگرافي، CT يا آنژيوگرافى ديژيتال داخل شريانى در نشان دادن بافت غير طبيعى کمک کنند. پس از جراحى نياز به پايش دقيق کلسيم و دقيق است. در هيپوکلسمى علامت‌دار کلسيم جايگزين تجويز مى‌شود.


براى FHH هيچ درمانى توصيه نمى‌شود. در درمان هيپرپاراتيروئيدى ثانويه مصرف فسفات محدود مى‌گردد و آنتى‌اسيدهاى غى قابل جذب و کليستريول تجويز مى‌شود. در هيپرپاراتيروئيدى ثالثيه لازم است که پاراتيروئيدکتومى صورت گيرد.