پروتئينورى در مقادير غير نفروتيک و يا هماچورى بدون ادم، کاهش GFR يا هيپرتانسيون مى‌تواند به دلايل متعددى باشد

علل گلومرولى اختلالات ادرارى بدون علامت

I. هماچورى با يا بدون پرتيئنورى
  الف. بيمارى‌هاى گلومرولى اوليه
    ۱. بيمارى برگر۱ (نفروپاتى IgA)
    ۲. گلومرولونفريت مزانژيوکاپيلرى
    ۳. ساير هماچورى‌هاى گلومرولى اوليه همراه با پروليفراسيون
     مزانژيال ”خالص“، گلومرولونفريت پروليفراتيو فوکال و سگمنتال،
    ياضايعات ديگر
    ۴. بيمارى غشاء پايه ظريف (Thin Basement Membrane)
     (شکلى از سندرم آلپورت)
  ب. همراه با بيمارى‌هاى چند عضوى يا مادرزادى
    ۱. سندرم آلپورت و ساير هماچورى خانوادگى ”خوش‌خيم“
    ۲. بيمارى فابرى
    ۳. بيمارى سيکل‌سل
  ج. همراه با عفونت‌ها
    ۱. گلومرولونفريت بعد استرپتوکوکى در حال بهبود
    ۲. گلومرولونفريت بعد از عفونت‌هاى ديگر
II. پروتئينورى غيرنفروتيک ايزوله
  الف. بيمارى‌هاى گلومرولى اوليه
    ۱. پروتئينورى ”ارتوستاتيک“
    ۲. گلومرولواسکلروز فوکال و سگمنتال
    ۳. گلومرولونفريت مامبرانو
  ب. همراه با بيمارى‌هاى چند عضوى يا مادرزادى خانوادگي
    ۱. ديابت قندى
    ۲. آميلوئيدوز
    ۳. سندرم ناخن - کشکک (Nail-Patella Syndrome)


۱. شايع‌ترين علت

بيمارى برگر

بيمارى برگر، نفروپاتى (IgA (Berger's Disease, IgA Nephropathy شايع‌ترين علت هماچورى راجعه با منشاء گلومرولى است و عمدتاً در مردان جوان ديده مى‌شود. اپيزودهاى هماچورى ماکروسکوپيک با علائم شبه‌آنفلوآنزا عرضه مى‌شوند و بثورات پوستي، درد شکمى يا آرتريت وجود ندارد. در نمونه‌بردارى کليه در مزانژيوم رسوب منتشر IgA - اغلب با مقادير کمترى از IgG - و تقريباً هميشه C3 و پروپردين مشاهده مى‌شود ولى C1q و C4 ديده نمى‌شود. پيش‌اگهى متنوعى دارد. ۵۰ درصد بيماران در طى ۲۵ سال دچار ESRD مى‌شوند. مردان مبتلا به هيپرتانسيون و پروتئينورى شديد بالاترين خطر را دارند. موفقيت‌آميز بودن گلوکوکورتيکوئيدها و ساير داروها ايمونوساپرسيو اثبات نشده است. يک کارآزمائى بالينى تصادفى‌شده پيشنهاد کرده است که افزودن روغن ماهى به رژيم غذائى فوايد درمانى دارد. اين بيمارى به‌ندرت در پيوندهاى آلوگرافت عود مى‌کند.