معاينه عمومى بيمارى که مشکوک به بيمارى قلبى است بايد شامل علائم حياتى (سرعت تنفس، نبض، فشار خون)، رنگ پوست، چماقى شدن انگشتان (Clubbing)، ادم، شواهد کاهش خون‌رسانى (پوست سرد و عرق کرده) و بررسى تغييرات ناشى از هيپرتانسيون در ته چشم باشد، يافته‌هاى مهم در معاينه قلبى - عروقى عبارتند از: نبض شريان کاروتيد، نبض وريد ژوگولر، لمس ناحيه جلوى قلب و سمع.