تعدادى از مهره‌داران آبزى از جمله Stingrayها، عقرب ماهى‌ها، گربه‌ماهى‌ها، ماهى جراح (دکتر ماهي، Tang) Weeverfish، و کوسه‌هاى سمى شاخ‌دار، توانائى مسموم کردن انسان‌ها را دارند. تظاهرات بالينى شامل درد فورى و شديد در محل ورود سم، سمپتوم‌هاى سيستميک مانند ضعف، تعريق، تهوع، استفراغ، اسهال، ديس‌ريتمي، سنکوپ، هيپوتانسيون، کرامپ‌هاى عضلاني، فاسيکولاسيون عضلاني، و پاراليز و (در موارد نادر) مرگ مى‌باشد. صدمه ناشى از Stingray هم يک زخم مسموم‌کننده و هم يک زخم تروماتيک است و همراه با درد شديد در محل ضايعه است و سمپتوم‌هاى سيستميک ثانويه به زهر حاوى سروتونين و آنزيم‌ها که تا ۴۸ ساعت طول مى‌کشند. گزش ناشى از ماهى سنگي، عقرب ماهى و شيرماهى موجب واکنش‌هاى لوکال و پاسخ‌هاى سيستميک مشابه مى‌شوند اگرچه گزش ماهى سنگى بيش از ساير موارد تهديدکننده حيات است.

درمان

درمان گزش اکثر مهره‌داران آبزى مشابه است. به غير از ماهى سنگى و سموم خطرناک عقرب ماهي، هيچ پادزهرى موجود نمى‌باشد. عضو مبتلا بايد بلافاصله در آب داغ که به پوست آسيب نمى‌رساند (۱۱۳ درجه فارنهايت / ۴۵ درجه سانتى‌گراد) به مدت ۹۰-۳۰ دقيقه غرقه شود تا زهر غيرفعال شده و درد تسکين يابد. مواد مخدر يا بلوک رژيونال عصب (با ليدوکائين ۱%، بوپيواکائين ۵/۰% و بيکربنات سديم به صورت مخلوط ۵:۵:۱) نيز مى‌تواند کمک کند. پس از غرقه‌سازى و داروهاى مسکن، زخم را بايد اکسپلور، دبريد، و به‌شدت شستشو نمود. راديوگرافى ناحيه‌اى که سم وارد آن شده است مى‌تواند به تعيين محل اجسام خارجى کمک کند. زخم‌ها بايد رها شوند تا به‌وسيله التيام (Intention) ثانويه يا با بستن اوليه تأخيري، بهبود يابند. واکسيناسيون کزاز بايد انجام شود. آنتى‌بيوتيک‌هاى تجربى به‌منظور پوشش گونه‌هاى استافيلوکوک و استرپتوکوک، در زخم‌هاى خطرناک يا سموم در ميزبان داراى نقص سيستم ايمنى بايد مدٌ نظر قرار گرفته شوند. اگر ميزبان دچار نقص سيستم ايمنى است يا اگر عفونت پيشرفت نمايد، گونه‌هاى ويبرو نيز بايد مورد هدف قرار گيرند.

منابع پادزهر و ساير اقدامات

پادزهر ماهى سنگى و زهر قوى عقرب ماهى در آمريکا در دسترس مى‌باشد، که از داروخانه‌هاى دپارتمان اورژانس بيمارستان Sharp Cabrillo، سان‌ديگو، CA، و دپارتمان اورژانس جامعه بيمارستان


(Community Hospital of Monterey Penincula) شبه جزيره مونترى (CHOMP)، مونتري، CA قابل ابتياع است. CHOMP همچنين داراى پادزهر مار دريائى است. در صورتى‌که پادزهر مار دريائى در دسترس نباشد، پادزهر مار ببرى (ن. اسکوتاتوس) بايد مورد استفاده قرار گيرد. شبکه هشيارکننده غوٌاصان مى‌توانند منبع اطلاعات مفيد مى‌باشد.