کنه‌هاى سخت (اگزوديده) شايع‌ترين حاملان بيمارى‌هاى منتقله توسط بندپايان در آمريکا و کنه‌هاى نرم ناقلين تب راجعه (جدول - بيمارى‌هاى منتقله توسط کنه‌ها) مى‌باشند. کنه‌ها به خون ميزبانخود چسبيده و بدون ايجاد درد تغذيه مى‌کنند، البته ترشحات آنها موجب واکنش‌هاى موضعى مى‌گردد.

جدول بيمارى‌هاى منتقله توسط کنه‌ها

بندپا بيمارى
کنه‌هاى سخت
گونه‌هاى ايگزودس (کنه گوزن) بيمارى لايم
بابسيوز
ارليشيوز گرانولوسيتوتروپيک انسانى
  درماسنتور واربابيليس (کنه سگ) تولارمى
D. آندوسونى (کنه چوب) تب نقطه‌اى کوه راکى
آمبليوما آمريکانوم (کنه لون‌استار) تب کنه کلرادو
ارليشيوز منوسيتوتروپيک انسانى
کنه‌هاى نرم
گونه‌هاى اورنيتودوروس تب راجعه منتقله از کنه


پاراليز کنه‌اى يک فلج شل بالارونده است که ۶-۵ روز پس از اتصال کنه به اندام تحتانى آغاز مى‌شود و به‌طور قرينه بالا مى‌رود. رفلکس‌هاى تاندون عمقى کاهش يافته يا وجود ندارند، ولى معاينه حسى طبيعى است. LP نرمال است. برداشتن کنه منجر به بهبودى در عرض چند ساعت مى‌شود. شکست در برداشتن کنه‌ها منجر به ديس‌آرتري، ديسفاژي، و نهايتاً پاراليز تنفسى و مرگ مى‌گردد. کنه معمولاً روى پوست سر ديده مى‌شود.

درمان

کنه‌ها بايد به‌وسيله يک فورسپس در نزديک نقطه اتصال برداشته شوند و پوست ضدٌ عفونى گردد. به‌جا ماندن قطعات دهانى موجب التهاب مداوم يا عفونت ثانويه مى‌گردد. برداشتن کنه در فاصله ۴۸ ساعت از اتصال معمولاً از انتقال بيمارى لايم، بابسيوز، و ارليشيوز پيشگيرى مى‌کند. لباس‌هاى حفاظتي، و به‌کارگيرى DEET از اقدامات حفاظتى بر ضدٌ کنه‌ها مى‌باشند.