التهاب حاد کيسه صفرا که معمولاً توسط انسداد مجراى سيستيک با سنگى که در آن گير کرده است به‌وجود مى‌آيد.

اتيولوژى

اتيولوژى ۹۰ درصد با سنگ، ۱۰ دردص بدون سنگ. مورد اخير با ميازن عوارض بيشترى همراه است و توسط بيمارى حاد طول کشيده (سوختگى‌ها، تروما، جراحى ماژور)، گرسنگي، هيپرالمانتاسيون که باعث استاز کيسه صفرا مى‌گردد، واسکوليت، کارسينوم کيسه صفرا يا مجراى مشترک صفراوى و بعضى عفونت‌هاى کيسه صفرا (لپتوسپيرا، استرپتوکوک، انگل‌ها و...) ايجاد مى‌شود.

علائم و نشانه‌ها

۱. حمله کوليک صفراوى (درد RUQ يا اپى‌گاستر) که تدريجاً بدتر مى‌شود.


۲. تهوع، استفراغ، بى‌اشتهائى و ۳. تب. در معاينه به‌طور تيپيک تندرنس RUQ وجود دارد. در ۲۰ درصد بيماران توده قابل لمسى در RUQ يافت مى‌شود. اگر در حين دم عميق يا سرفه در هنگام لمس RUQ درد افزايش يابد يا تنفس بيمار قطع شود به آن علامت مورفى (Murphy's Sign) مى‌گويند.

آزمايشگاه

آزمايشگاه لکوستيوز خفيف. بيلى‌روبين سرم، آلکالن فسفاتاز و AST مى‌تواند به‌طور خفيف بالا باشد.

تصویربراری

برای نشان‌دادن سنگ‌های صفراوی و گاهی توده فلمونی دور کیسه صفرا سونوگرافی مفید است. اسکن‌های رادیونوکلئید (DISIDA; SISA; HIDA و ...) می‌توانند انسداد مجراءِ سیستیک را مشخص کنند.

تشخيص افتراقى

تشخيص افتراقى پانکراتيت حاد، آپانديسيت، پيلونفريت، PUD، هپاتيت و آبسه کبدى.

درمان

عدم تغذيه خوراکي، ساکشن نازوگاستريک، مايعات و الکتروليت‌هاى وريدي، ضدٌ دردها (مپريدين يا NSAIDs) و آنتى‌بيوتيک‌ها (آمپى‌سيلين، سفالوسپورين‌ها. در بيماران ديابتى يا مواردى که علائم سپسيس گرم منفى دارند ترکيبى از اين داروها با آمينوگليکوزيدها را در نظر داشته باشيد). در ۷۵ درصد بيماران علائم حاد برطرف مى‌گردد. جراحى درمان قطعى است و بايد به محض امکان انجام شود (در عرض ۴۸-۲۴ ساعت از پذيرش). جراحى تأخيرى را براى بيمارانى نگه مى‌دارند که خطر جراحى اورژانس آنها بالا است و يا تشخيص مورد شک باشد.

عوارض

عوارض آمپيم، هيدروپس، گانگرن، پرفوراسيون، پيدايش فيستول، ايلئوس ناشى از سنگ صفراوي، کيسه صفراى شبه‌چينى (Poreclain Gallbaldder)