پاتولوژى

پاتولوژى هر قسمتى از دستگاه گوارش را مى‌تواند درگير کند و معمولاً ترمينال ايلئوم و / يا کولون را مبتلا مى‌کند. التهاب تمام ضخامت روده، ضخيم‌شدگى ديواره روده، زخم‌هاى خطى و ضخامت زير مخاطى که موجب نماى سنگ‌فرشى مى‌گردد. درگيرى به‌صورت غير پيوسته است. خصوصيات هيستولوژيک شامل التهاب تمام ضخامت لومن، گرانولوما (اغلب ديده نمى‌شود)، فيشر و فيستول است.

تظاهرات بالينى

تظاهرات بالينى تب، درد شکمي، اسهال (اغلب بدون خون)، خستگي، کاهش وزن، تأخير رشد در بچه‌ها، ايلئيت حاد که ممکن است علائم آپانديسيت را تقليد کند. فيشرهاى آنورکتال، فيستول‌ها و آبسه‌ها. سير بالينى در سه الگوى بزرگ قرار مى‌گيرد.


۱. التهابى


۲. تنگ‌کننده


۳. فيستول‌دار.

عوارض

عوارض انسداد روده (در اثر ادم يا فيبروز)، به‌ندرت مگاکولون توکسيک يا پرفوراسيون، فيستول‌هاى روده به روده، مثانه، واژن، پوست و بافت نرم که اغلب با تشکيل آبسه همراه است، سوءجذب املاح صفراوى که منجر به سنگ‌هاى صفراوى از جنس کلسترول و يا سنگ‌هاى اگزالاتى کليه مى‌گردد، بدخيمى روده، آميلوئيدوز.

تشخيص

تشخيص سيگموئيدوسکوپى / کولونوسکوپي، باريم انما، عکس‌هاى سرى دستگاه گوارش فوقانى و روده کوچک:


ندولاريتي، ريجيديتي، زخم‌هائى که ممکن است عميق يا طولى باشند، نماى سنگ‌فرشي، پراکندگى نواحى درگير (Skip Area)، تنگي، فيستول. ممکن است در CT اسکن افزايش ضخامت و نماى دانه‌دانه لوپ‌هاى روده يا آبسه مشاهده گردد.