حملات راجعه تهوع، استفراغ و اتساع شکمى که انسداد مکانيکى روده را تقليد مى‌کند ممکن است بيماران به‌دليل رشد بيش از حد باکترى‌ها دچار استئاتوره گردند.

علل

علل اوليه: نوروپاتى احشائى خانوادگي، ميوپاتى احشائى خانوادگي، ايديوپاتيک. ثانويه: اسکلرودرمي، آميلوئيدوز، ديابت قندي، بيمارى سلياک، پارکينسون، ديستروفى عضلاني، داروها، عدم تعادل الکتروليتي، پس از جراحى.

درمان

در حملات حاد: رفع فشار روده با لوله بلند آنتى‌بيوتيک‌هاى خوراکى براى رشد بيش از حد باکترى‌ها (مترونيدازول 250mg روزى ۳ بار خوراکي، تتراسايکلين 500mg روزى ۴ بار خوراکى يا سيپروفلوکساسين 500mg روزى ۲ بار به‌مدت يک هفته در هر ماه. معمولاً حداقل ۲ عدد از آنتى‌بيوتيک‌هاى ذکر شده به‌طور گردشى استفاده مى‌گردد). از جراحى اجتناب شود. در موارد مقاوم به درمان هيپرالمانتاسيون وريدى طولانى‌مدت را در نظر داشته باشيد.