نوعى حالت التهابى در بينى که با عطسه، آبريزش و انسداد بينى مشخص مى‌گردد. ممکن است همراه با خارش ملتحمه و حلق، اشک‌ريزش و سينوزيت باشد. رينيت آلرژيک فصلى غالباً توسط تماس با پولن‌ها خصوصاً از چمن‌ها، درخت‌ها، علف‌هاى هرز و کپک‌ها ايجاد مى‌گردند. رينيت آلرژيک دائمى عمدتاً بر اثر تماس با گرد و غبار خانگى (حاوى آنتى‌ژن‌هاى مايت خاک) و حيوانى است.

پاتوفيزيولوژى

پاتوفيزيولوژى قرار گرفتن پولن‌ها و آلرژن‌هاى ديگر بر مخاط بينى افراد حساس باعث فعال شدن وابسته به IgE ماست‌سل‌ها و به‌دنبال آن آزادسازى واسطه‌ها مى‌گردد که موجب پرخونى و تورم مخاطى و ترانسوداسيون مايع مى‌شود. احتمالاً التهاب سطح مخاط بينى نفوذ آلرژن به نواحى عميق‌تر بافت را ممکن مى‌سازد و در آنجا با ماست‌سل‌هاى اطراف ونولى تماس مى‌يابد. انسداد دهانه سينوس موجب سينوزيت ثانويه با يا بدون عفونت باکتريال مى‌شود.

تشخيص

تشخيص گرفتن سابقه دقيق علائم مرتبط با زمان گرده‌افشانى گياهان در منطقه مورد نظر. بايد به آنتى‌ژن‌هاى حساس‌کننده احتمالى مثل حيوانات خانگى توجه خاصى مبذول داشت.


- معاينات باليني: مخاط بينى مى‌تواند برجسته يا اريتماتو باشد. ممکن است پوليت بينى عرضه گردد. ممکن است ترانس‌ايلوميناسيون سينوس کاهش يابد و ملتحمه ملتهب يا متورم گردد. ممکن است حالات آلرژيک ديگر (مثل آسم، اگزما) تظاهر پيدا کند.


- تست‌هاى پوستى با آنتى‌ژن‌هاى استنشاقى و يا غذائى


- در اسمير ترشحات بينى مقادير زيادى ائوزينوفيل مى‌تواند مشاهده گردد. وجود نوتروفيل مى‌تواند عفونت را مطرح کند.


- ممکن است IgE توتال و اختصاصى (با ايمونواسى ارزيابى مى‌شود) بالا رود.

تشخيص افتراقى

تشخيص افتراقى رينيت وازوموتور، URI، تماس با عوامل محرک، حاملگى همراه با ادم مخاط بيني، رينيت مديکامنتوزا، رينيت غير آلرژيک همراه با ائوزينوفيلي، رينيت ناشى از مصرف عوامل بتا - آدرنرژيک.

پيشگيرى

پيشگيرى تعيين و اجتناب از آنتى‌ژن‌هاى مقصر

درمان

- آنتى‌هيستامين‌ها مثل کلرفنيرآمين با آزادسازى مداوم 12mg روزى ۲ بار خوراکي، ترفنادين 60mg روزى ۲ بار خوراکي، آستميزول ۱۰mg روزى يک‌بار خوراکي. اوراتيدين ۱۰mg روزى يک‌بار خوراکي، توجه: آنتى‌بيوتيک‌هاى ماکروليد (مثل اريترومايسين يا کلاريترومايسين) يا داروهاى ضدٌ قارچ وسيع‌الطيف مثل کتوکونازول يا ايتراکونازول با ممانعت از متابوليسم ترفنادين يا آستميزول موجب آريتمى قلبى کشنده‌اى مى‌گردند. مصرف همزمان ترفنادين يا آستيمزول با اين داروها و نيز در بيمارى‌هاى طبى که فعاليت کبدى مختل دارند يا مستعد آريتمى هستند ممنوع است.


- سمپاتوميتميک‌هاى خوراکى مثل پزودوافدرين ۶۰-۳۰ ميلى‌گرم روزى ۴ بار خوراکي. مى‌تواند هيپرتانسيون را تشديد کند. ترکيب آنتى‌هيستامين / دکونژستان مى‌تواند عوارض جانبى را کمتر کند و بيمار احساس راحتى بهتر داشته باشد.


- منقبض‌کننده‌هاى عروقى موضعى - چون در مصرف طولانى‌مدت با احتقان برگشتى و رينيت مزمن همراه است بهتر است به مقدار کم مصرف گردد.


- استروئيدهاى موضعى بينى مثل بکلومتازون ۲ اسپرى در هر بينى روزى ۳-۲ بار.


- کرومولين سديم موضعى بينى ۲-۱ اسپرى در هر بينى روزى ۴ بار


- اگر درمان محافظه‌کارانه‌تر ناموفق باشد درمان کاهنده حساسيت (Hyposensitization Therapy) انجام مى‌گيرد.