در تعيين وضعيت انکسارى کامل فرد دوربين، خواه جهت درمان ازوتروپى دوران کودکى و خواه در ارزيابى خستگى چشم در افراد بالغ، غلبه بر تطابق ضرورى مى‌باشد. فلج تطابق در بالغين معمولاً توسط تکنيک‌هاى تار کردن بينائى (Fogging Techniques) صورت مى‌گيرد. در اين روش‌ها از عدسى‌هاى محدب براى غلبه بر کوشش بيمار براى تطابق، استفاده مى‌شود. در مواردى (و هميشه در کودکان) فلج تطابق توسط داروهاى سيکلوپلژيک صورت مى‌گيرد. دوبار چکاندن قطره سيکلوپنتولات ۱% به فاصلهٔ نيم‌ساعت ممکن است کافى باشد؛ البته ممکن است در کودکانى که عنبيهٔ سياه‌رنگ دارند و نيز در ارزيابى اوليهٔ ازوتروپى تطابقي، استفاده از پماد ۵/۰% يا ۱% آتروپين دوبار در روز به‌مدت سه روز ضرورى باشد. بايد والدين را از علائم مسموميت با آتروپين (تب، برافروختگى چهره، نبض سريع) آگاه نمود و ضرورت قطع درمان، سرد کردن کودک با اسفنج حمام و در موارد شديد درخواست کمک فورى پزشکى را به آنها گفت.