پيشگيرى

روش پيشگيرى شناخته ‌شده‌اى براى کوليت اولسروز و بيمارى کرون وجود ندارد. مراقبت دقيق و انجام بيوپسى آندوسکوپى در بعضى موارد به‌ويژه وقتى بيمارى ۵ سال يا بيشتر تداوم دارد، مى‌تواند نجات‌بخش زندگى باشد. در غير اين صورت به ‌علت سرطان کولورلتال بيمار از دست مى‌رود.

درمان، توانبخشى و بهبود

درمان در کوليت اولسروز شامل توصيه‌هاى تغذيه‌اي، تجويز کورتيکوستروئيدهاى آدرنال، داروهاى ضد التهابى و گاهى پادزيست مى‌باشد . بسيارى از داروهائى که براى درمان کوليت اولسروز استفاده مى‌شود، مى‌توانند آثار جانبى شديدى داشته باشند. در بيمارانى که به درمان داروئى پاسخ نمى‌دهند يا عوارض شديد دارند (حدود ۲۵% از بيماران ايراني)، از درمان جراحى استفاده مى‌شود و به‌طور معمول شامل پروکتوکولکتومى و ايلئوستومى مى‌باشد.