توکسوپلاسما در طى دوره حاد بيماري، زمانى که پارازيتمى وجود دارد، از جفت عبور مى‌کند. بنابراين، انتقال انگل از مادر به جنين زمانى اتفاق ميافتد که مادر در دوره آبستنى براى اولين‌بار آلوده شود. زنانى که از نظر ايمنى طبيعى هستند، چنان‌چه قبل از باردارى عفونت حاد توکسوپلاسمى را گذرانده باشند، به‌ طور معمول نوزاد مبتلا به توکسوپلاسموز به‌ دنيا نخواهند آورد. همين‌طور، مادران سالمى که يکبار فرزند مبتلا به توکسوپلاسموز به‌ دنيا آورده‌اند، مى‌توانند مطمئن باشند که در آبستنى‌هاى بعدى نوزاد آلوده به‌دنيا نخواهند آورد. تاکنون گزارشى در مورد اينکه مادر سالمى بيش از يک نوزاد مبتلا به توکسوپلاسموز به‌ دنيا آورده باشد (به‌استثناى دوقلوها) داده نشده است.