کشف موارد جذام

تعداد موارد شناسائى شده در سال ۱۹۹۷ بر حسب مناطق سازمان جهانى بهداشت، حدود ۶۹۳،۰۰۰ مورد شناسائى و توسط ۱۲۱ کشور، گزارش شده است.


حدود ۶۶۱،۰۰۰ مورد (۹۵%) در ۱۶ کشور بومى عمده شناسائى شده‌اند و ۷۶% موارد به ‌تازگى تشخيص داده شده، به‌ تنهائى در هندوستان، زندگى مى‌کنند.

جدول شناسائى موارد جديد و انتشار جذام مولتى باسيلرى (MB) در کشورهاى مختلف

کشور موارد ۱۹۹۷(۱) مواردطبقه‌بندى شده به‌عنوانMB(۱) MB (%)(۱) موارد جديد اسمير پوستى مثبت (۲) موارد جديد با شاخص باکتريولوژيک 3 + (۲) (%)
هند ۵۱۹۹۵۲ ۲۰۰۳۷۴ ۳۸/۵ ۷/۰ ۱/۰
برزيل ۳۹۷۹۲ ۱۷۰۰۰ ۴۲/۷ ۱۷/۷ ۴/۵
اندونزى ۱۵۳۳۷ ۱۲۰۵۱ ۷۸/۶ ۳۵/۰ ۰
ماداگاسکار ۱۱۵۵۵ ۵۵۷۹ ۴۸/۳ ۲۰/۰ ۱۵/۳
بنگلادش ۱۱۳۲۰ ۴۰۰۰ ۳۵/۳ ۹/۹ ۲/۰
ميانمار ۹۰۸۶ ۵۰۱۶ ۵۵/۲ ۱۷/۱ ۹/۰
نپال ۷۴۴۶ ۳۵۰۰ ۴۷/۰ ۱۱/۲ ۰
نيجريه ۷۱۷۶ ۵۱۷۳ ۷۲/۱ ۰ ۰
گينه ۶۱۱۷ ۱۹۳۷ ۳۱/۷ ۲۵/۰ ۰
فيليپين ۴۹۴۲ ۳۹۸۳ ۸۰/۶ ۰ ۰
اتيوپى ۴۴۴۴ ۲۹۱۱ ۶۵/۵ ۰ ۰
موزامبيک ۴۱۹۵ ۳۱۹۵ ۷۶/۲ ۱۱/۰ ۱/۱
جمهورى کنگو ۳۷۸۱ ۱۳۰۳ ۳۴/۵ ۰ ۰
ويتنام ۲۸۰۸ ۱۷۹۸ ۶۴/۰ ۲۱/۱ ۲/۰
جمهورى تانزانيا ۲۷۹۸ ۱۲۹۵ ۴۶/۳ ۰ ۰
سودان ۲۶۳۳ ۲۰۲۲ ۷۶/۸ ۰ ۰
کامبوج ۲۴۳۸ ۱۲۶۳ ۵۱/۸ ۰ ۰
نيجر ۲۲۸۸ ۹۵۰ ۴۱/۵ ۰ ۰
چين ۱۸۵۴ ۱۵۰۸ ۸۱/۳ ۰ ۰
مصر ۱۶۶۵ ۱۳۹۲ ۸۳/۶ ۰ ۰
مالى ۱۶۳۳ ۷۵۴ ۴۶/۲ ۰ ۰
تايلند ۱۴۵۷ ۸۴۲ ۵۷/۸ ۰ ۰
غنا ۱۴۰۲ ۹۳۴ ۶۶/۷ ۰ ۰
پاکستان ۱۰۷۶ ۸۸۰ ۸۱/۸ ۰ ۰
جمع ۶۶۷۱۹۵ ۲۷۹۶۶۰ ۴۱/۹ ۹/۱ ۱/۷


(۱) . شناسائى در سال ۱۹۹۷ همان‌طور که توسط کشورها گزارش شده است، به استثناء برزيل (اطلاعات سال ۱۹۹۶)


(۲) . استخراج شده از گزارش‌هاى انستيتوهاى تخصصى يا طرح‌ها. برخى اطلاعات در دسترس نيست.