مهم‌ترين عامل مؤثر در ارزيابى‌هاى تشخيصى و درماني، مقدار و ميزان خونريزى است. اندازه‌گيرى تقريبى اين دو بايد به‌طور دقيق صورت بگيرد تا برطرف شدن حمله، به‌طور دائم مونيتور شود. دانستن اين مطلب مهم است که در ۷۵% موارد، خونريزى خود به‌خود متوقف مى‌شود، بقيه موارد يا نياز جراحى پيدا مى‌کنند يا دچار عوارض مى‌شوند و يا مى‌ميرند.


به‌جز در مواردى که ميزان خونريزى بسيار کم است، در ساير موارد هماتمز و ملنا وجود دارد. هماتمز چه به‌صورت خون قرمز روشن و چه خون تيره نشان‌دهندهٔ اين است که منشاء خونريزى در قسمت پروگزيمال ليگامان تريتز قرار دارد. به‌طور کلي، هماتمز بيانگر يک ضايعه به‌سرعت خونريزى‌دهنده است و درصد بالائى از بيمارانى که استفراغ خونى دارند، نياز به جراحى پيدا مى‌کنند. استفراغ دانه‌هاى قهوه‌اى Coffee-ground در اثر باقى‌ماندن خون در معده و تبديل هموگلوبين به‌ متهموگلوبين توسط اسيد معده ايجاد مى‌شود.


اکثر بيماران دچار ملنا (دفع مدفوع سياه يا قيري) دچار خونريزى از دستگاه گوارش فوقانى هستند، اما خونريزى به داخل روده در هر ناحيه از دهان تا سکوم مى‌تواند ملنا ايجاد کند. تبديل خون قرمز به سياه بيشتر بستگى به زمان باقى‌ماندن خون در روده دارد تا محل خونريزي. در مطالعات تجربى هنگامى که ۱ ليتر خون را وارد قسمت فوقانى روده کردند، ملنا ۵-۳ روز ادامه يافت.


هماتوشزى عبارت از دفع خون روشن از رکتوم است و مى‌تواند ناشى از خونريزى از کولون، رکتوم يا آنوس باشد. اما، در صورتى‌که در زمان خونريزى شديد از دستگاه گوارش فوقاني، زمان ترانزيت روده سريع باشد، ممکن است خون روشن بدون تغيير در مدفوع دفع شود.