در صورت باقى‌ماندن زخم عليرغم درمان داروئى مطلوب، زخم مقاوم تلقى مى‌شود و درمان جراحى انديکاسيون پيدا مى‌کند.


خارج‌کردن خود زخم به‌هيچ وجه کافى نيست و همواره عود رخ مى‌دهد.


روش‌هاى جراحى درمان اولسردئودنوم شامل واگوتومى (انواع گوناگون واگوتومي) و آنترکتومى به‌علاوهٔ واگوتومى است. تمام اين اعمال را مى‌توان از طريق لاپاراسکوپى انجام داد. به‌جز در موارد استثنائى نادر، يکى از روش‌هاى جراحى واگوتومى کفايت مى‌کند.

عوارض زودرس جراحى اولسرپپتيک

نشت از محل آناستوموز دئودنوم، احتباس معده و خونريزى ممکن است بلافاصله به‌دنبال عمل جراحى رخ دهد.