خوش‌خيم

تومورهاى خوش‌خيم تيروئيد عبارتند از: آدنوما، ندول‌هاى در حال تشکيل، کيست‌ها و تيروئيديت موضعي. آدنوم‌ها معمولاً منفرد و کپسول‌دار هستند و بقيهٔ بافت تيروئيد را تحت فشار قرار مى‌دهند. علل اصلى برداشتن آدنوم‌ها، مشکوک‌بودن آنها به بدخيمي، فعاليت بيش از حد (که باعث هيپرتيروئيدى شود) و اشکالات زيبائى هستند.


بدخيم

اصول تشخيص

- سابقهٔ پرتودرمانى گردن در بعضى از بيماران


- ندول بدون درد يا در حال رشد، ديسفاژى يا خشونت صدا


- ندول سفت يا سخت و چسبندهٔ تيروئيد، لنفادنوپاتى گردني


- طبيعى بودن عملکرد تيروئيد؛ کلسيفيکاسيون نقطه‌اى تيروئيد در راديوگرافى (X-ray)، ندول سرد (در اسکن راديونوکليد) و توپر (در اولتراسونوگرافي)؛ سيتولوژى مثبت يا مشکوک.