دوپليکاسيون در هر نقطه‌اى از لولهٔ گوارش از دهان تا مقعد مى‌تواند به‌وجود بيايد. دوپليکاسيون به‌ترتيب کاهش شيوع در ايلئوم (۵۰% موارد)، مدياستن، کولون، رکتوم، معده، دئودنوم و گردن پديد مى‌آيد. دوپليکاسيون‌هاى داخل قفسهٔ سينه و رودهٔ کوچک معمولاً کروى و گرد هستند و دوپليکاسيون کولون به‌طور شايع بلند و توبولار است. به‌طور مشخص دوپليکاسيون‌هاى شکمى داخل مزانتر بوده و يک ديوارهٔ مشترک با روده دارند. هم‌چنين دوپليکاسيون‌هاى سينه‌اى - شکمى مرکب وجود دارند که در آنها قسمت کيسه‌اى سينه‌اى از طريق سوراخ مروى يا سوراخ ديگرى در ديافراگم به دئودنوم يا ژژونوم کشيده مى‌شود. به دوپليکاسيون سينه‌اى که همراه با ناهنجارى‌ مهره‌هاى گردنى يا پشتى بوده و با فضاى ساب‌آراکنوئيد مرتبط باشد، کيست نوروانتريک يا کيست انتروژنوس مى‌گويند. در بيشتر از يک‌سوم موارد ناهنجارى‌هاى قلبى عروقي، عصبي، اسکلتي، تناسلى - ادرارى و گوارشى به‌صورت همراه وجود دارند.

درمان

دوپليکاسيون‌هائى که به ساختمان‌هاى مجاور خيلى نچسبيده باشند، بايد خارج شوند. دوپليکاسيون‌هاى غيرارتباطى را که نياز به برداشتن راديکال ساختمان‌هاى اطراف دارند بايد با تکنيک روکسن واى تخليه نمود. دوپليکاسيون‌هائى را که نمى‌توان به‌طور کامل برداشت و حاوى مخاط معده هستند بايد باز کرده (البته نبايد خونرسانى رودهٔ طبيعى را به مخاطره انداخت) و لايه مخاطى آن را خارج کرد. در طى برداشت دوپليکاسيون‌هاى مدياستن بايد دست‌اندازى آن به نخاع و شکم را تشخيص داده و آنها را نيز خارج کرد. دست‌اندازى دوپليکاسيون‌ به داخل شکم را در سطح ديافراگم بسته و براى خار‌ج‌کردن قسمت داخل شکمى لاپاراتومى انجام مى‌دهيم. ممکن است دوپليکاسيون‌هاى کولون دچار کارسينوم باشند.

يافته‌هاى بالينى

علائم و نشانه‌ها

دوسوم اين بيماران در طى سال اول زندگى علامتدار مى‌شوند. دوپليکاسيون‌هاى گردن و مدياستن به‌علت فشردن راه‌هاى هوائى ديسترس تنفسى ايجاد مى‌کنند. قسمت اولسرهٔ (زخم‌شده) دوپليکاسيون‌هاى قفسهٔ سينه ممکن است به‌داخل ريه باز شده، پنومونى و خلط خونى ايجاد کنند. اتساع بيش از حد دوپليکاسيون و يا زخم پپتيک روى مخاط اکتوپيک معده، دردهاى شکمى ايجاد مى‌کند. هم‌چنين درهم فرورفتگي، ولولوس يا دست‌اندازى يک کيست داخل جداره‌اى به‌داخل لومن موجب انسداد روده مى‌شود.


ممکن است تنها يافته، يک تودهٔ مجزاى بدون علامت باشد. زخم پپتيک مربوط به مخاط اکتوپيک معده ممکن است منجر به خونريزى شديد دستگاه گوارش شود.

بررسى‌هاى تصويرى

اين بررسى‌ها شامل موارد زير مى‌باشند:


گرافى‌هاى قفسهٔ سينه و ستون فقرات کمرى و پشتي، CT يا MRI قفسه سينه، تنقيهٔ باريم، ازوفاگوگرافى و سرى‌هاى دستگاه گوارش.


اگر شک به دست‌اندازى داخل نخاعى دوپليکاسيون وجود دارد، ممکن است MRI انديکاسيون داشته باشد.