نام فارسى شيرافزا
  نام انگليسى SHIRAFZA
  گروه دارويى افزاينده شير مادر
  گروه شيميايى دارو روغن‌هاى فرار نظير آنتول، و اسيد نيکوتينيک.
  مكانيسم اثر آنتول به‌عنوان آنتاگونيست رقابتى دوپامين باعث افزايش ترشح شير مي‌شود.
  موارد مصرف جهت افزايش شير مادر و رفع اختلالات گوارشى طفل
  ميزان مصرف روزى ۳ بار هر بار ۳۰ـ۲۰ قطره بعد از غذا.
  توضيحات دارو احتياطات: در افراد حساس به ترکيب بااحتياط مصرف شود.
تداخلات داروئي: شنبليله باعث تشديد اثر داروهاى هيپوگليسميک مي‌شود.
  اجزاء ترکيب دانه رازيانه ۵۰ درصد
دانه زيره سبز ۲۰ درصد
دانه شنبليله ۲۰ درصد
ساقه شويد ۱۰ درصد