نام فارسى کالندولا
  نام انگليسى CALENDULA
  گروه دارويى ضدالتهاب سطحى
  گروه شيميايى دارو شامل فلاونوئيدهائى مانند کورستين و ايزوکورستين، استرول‌ەا، کارتنوئيدها و ساپونين مي‌باشد.
  مكانيسم اثر مهار آزاد شدن هيستامين و توليد پروستاگلاندين‌ها (اثر فلاونوئيدها) و هم‌چنين مهار توليد برادي‌کينين، بعضى آنزيم‌هاى پروتئوليتيک و کاهش نفوذ‌پذيرى مويرگ‌ها در مناطق ملتهب (= اثر ساپونين‌ها) است. بتاکاروتن و ديگر کارتن‌ها داراى اثرات ضدالتهاب مي‌باشند.
  ميزان مصرف روزى ۴ـ۳ بار بسته به نياز به روى محل ضايعه به مقدار کافى از پماد ماليده شود.
  اجزاء ترکيب عصاره گل هميشه بهار ۵/۱ درصد
کارتنوئيد ۱۰۰ ميلي‌گرم