كرومولین‌ برای‌ پیشگیری‌ از علایم‌ آسم‌ و رینیت‌ آلرژیك‌ (آبریزیش‌ حساسیتی‌ بینی‌) تجویز می‌شود. این‌ دارو جلوی‌ آزاد شدن‌ مواد ایجاد كننده‌ این‌ علایم‌ را از سلول‌هایی‌ خاص‌ در خون‌ می‌گیرد. وقتی‌ كرومولین‌ به‌ طور مستقیم‌ مصرف‌ می‌شود، جلوی‌ تعداد و شدت‌ آسم‌ و حملات‌ رینیت‌ آلرژیك‌ را می‌گیرد. شكل‌ استنشاقی‌ كرومولین‌ را می‌توان‌ برای‌ جلوگیری‌ از حمله‌ آسمی‌ به‌ دنبال‌ مواجه‌ با هوای‌ سرد، ورزش‌ یا مواجه‌ با موادی‌ نظیر آلوده‌كننده‌ها و حساسیت‌آورها مصرف‌ كرد. به‌ مجردیكه‌ وضعیت‌ بدن‌ شما با كرومولین‌ تثبیت‌ شد، ممكن‌ است‌ بتوان‌ مقدار سایر داروهای‌ ضد آسم‌ یا ضد حساسیتی‌ را كه‌ مصرف‌ می‌كنید، كاهش‌ داد. كرومولین‌ در طی‌ یك‌ حمله‌ آسمی‌ هیچ‌ كمكی‌ نمی‌تواند بكند و حتی‌ ممكن‌ است‌ حمله‌ را تشدید كند. كرومولین‌ تثبیت‌ كننده‌ ماست‌ سل‌ها است‌.


ـ چگونگی‌ مصرف‌:

كرومولین‌ را با افشانه‌های‌ دهانی‌ یا اسپری‌ بینی‌ مصرف‌ می‌كنند. برخی‌ از بیماران‌ در یك‌ هفته‌ ممكن‌ است‌ احساس‌ بهبودی‌ داشته‌ باشند. اما گاهی‌ این‌ ممكن‌ است‌ تا 4 هفته‌ نیز به‌ طول‌ انجامد. از دستورات‌ پزشكتان‌ به‌ دقت‌ پیروی‌ كنید. هیچگاه‌ بیش‌ از مقدار تجویز شده‌ كرومولین‌ مصرف‌ نكنید. اگر طبق‌ یك‌ برنامه‌ منظم‌ كرومولین‌ مصرف‌ می‌كنید و یك‌ نوبت‌ را فراموش‌ كردید ، به‌ مجردیكه‌ به‌ یاد آوردید مصرفش‌ كنید. سپس‌ نوبت‌های‌ باقیمانده‌ تا پایان‌ روز را در فواصل‌ مساوی‌ مصرف‌ كنید. مقدار دارو را دو برابر نكنید.


آئروسل‌ استنشاقی‌ كرومولین‌:از دستورالعمل‌ داخل‌ بسته‌ دارو پیروی‌ كنید. تعداد اسپری‌های‌ استفاده‌ شده‌ را ثبت‌ كنید. برخی‌ كپسول‌ها حاوی‌ 112 یا 200 بار اسپری‌ هستند. برای‌ آنكه‌ ببینید چقدر از كپسول‌ پر می‌باشد آن‌ را داخل‌ ظرف‌ آب‌ نیاندازید. افشانه‌ را قبل‌ از اولین‌ استفاده‌ و اگر مدت‌ها است‌ كه‌ مورد استفاده‌ قرار نگرفته‌است‌، بیازمایید. برای‌ آزمودن‌ افشانه‌، ظرف‌ فلزی‌ محتوی‌ دارو (كپسول‌) را به‌ قطعه‌ دهانی‌ داخل‌ كنید. پوشش‌ روی‌ قطعه‌ دهانی‌ را بردارید و افشانه‌ را به‌ طور خوبی‌ تكان‌ دهید. درحالی كه‌ افشانه‌ را در جهتی‌ مخالف‌ به‌ طرف‌ یك‌ سطح‌ تیره‌ گرفته‌اید، بالای‌ افشانه‌ را یك‌ بار فشار دهید و دارو را داخل‌ هوا ‌ كنید. اگر یك‌ ابر با دانه‌های‌ زیر مشاهده‌ كردید، افشانه‌ كار می‌كند. در غیر این صورت‌، دوباره‌ سعی‌ كنید. از پزشكتان‌ بخواهید روش‌ استفاده‌ از افشانه‌ را به‌ شما نشان‌ دهد. مثلاً برخی‌ از پزشكان‌ یك‌ وسیله‌ به‌ نام‌ آسم‌یار را كه‌ بین‌ افشانه‌ و دهان‌ استفاده‌ می‌شود، توصیه‌ می‌كنند و برخی‌ روش‌های‌ دهان‌ بسته‌ یا دهان‌ باز را ترجیح‌ می‌دهند. بیش‌ از دوبار در یك‌ نوبت‌ آنهم‌ با حداقل‌ 2-1 دقیقه‌ فاصله‌ از دارو استفاده‌ نكنید. از اسپری‌ كردن‌ به‌ داخل‌ چشم‌ خودداری‌ كنید. 60-15 دقیقه‌ پیش‌ از مواجهه‌ با هر عاملی‌ كه‌ در شما موجب‌ حمله‌ می‌شود از این‌ دارو استفاده‌ كنید. ظرف‌ محتوی‌ دارو را بیش‌ از مصرف‌ تكان‌ دهید.حداقل‌ هفته‌ای‌ دوبار افشانه‌ را تمیزكنید تا باقیمانده‌های‌ دارو را تمیز كنید. ظرف‌ محتوی‌ دارو را از قطعه‌ دهانی‌ جدا كنید. از خیس‌ كردن‌ ظرف‌ خودداری‌ كنید. بقیه‌ قسمت‌های‌ افشانه‌ را با آب‌ و صابون‌ گرم‌ بشویید و سپس‌ به‌ خوبی‌ زیر شیر آب‌ گرم‌ آب‌ بكشید. آب‌ روی‌ افشانه‌ را با تكان‌ دادن‌ بریزید و بگذارید با پیش‌ از وصل‌كردنش‌ به‌ ظرف‌ محتوی‌ دارو، خشك‌ شود. كپسول‌ كرومولین‌ سدیم‌ برای‌ استنشاق‌ توسط‌ وسایل‌ خاصی‌ استفاده‌ می‌شوند. از پزشكتان‌ بخواهید روش‌ كار با این‌ وسایل‌ را به‌ شما بیاموزد. كپسول‌ را از راه‌ دهان‌ نبلعید؛ این‌ دارو به‌ شكل‌ خوراكی‌ اثر نمی‌كند.


آمپول‌ كرومولین‌ سدیم‌ استنشاقی‌ را باید برای‌ دسترسی‌ به‌ دارو شكست‌. این‌ دارو فقط‌ باید در یك‌ دستگاه‌ نبولایزر برقی‌ استفاده‌ شود. از پزشكتان‌ بخواهید روش‌ شكستن‌ آمپول‌ و روش‌ استفاده‌ از نبولایزر را به‌ شما بیاموزد و دستورالعمل‌ مكتوب‌ در اختیارتان‌ بگذارد. اطمینان‌ حاصل‌ كنید كه‌ روش‌ صحیح‌ كار با این‌ وسیله‌ را آموخته‌ باشید. هر سؤالی‌ داشتید از پزشك‌ یا دارو سازتان‌ بپرسید. كرومولین‌ سدیم‌ برای‌ استفاده‌ از راه‌ بینی‌ و محلول‌های‌ مخصوص‌ بینی‌ با وسایل‌ خاصی‌ استفاده‌ می‌شود تا داروی‌ تجویز شده‌ را در فواصل‌ منظم‌ به‌ بدن‌ برساند. برای‌ مصرف‌ هر دو شكل‌ دارو ابتدا باید مجاری‌ بینی‌ خود را با فین‌كردن‌ پاك‌ كنید. در هنگام‌ مصرف‌ دارو از راه‌ دهان‌ نفس‌ بگیرید. برای‌ محلول‌ مخصوص‌ بینی‌ كرومولین‌ از یك‌ اسپری‌ مخصوص‌ استفاده‌ می‌شود، پس‌ از استفاده‌، قطعه‌ بینی‌ این‌ وسیله‌ را با یك‌ دستمال‌ پاك‌ كنید و در پوش‌ وسیله‌ را بگذارید. برای‌ استفاده‌ محلول‌ كرومولین‌ (از راه بینی‌)، از یك‌ وسیله‌ برای‌ تسهیل‌ استنشاق‌ محلول‌ استفاده‌ می‌شود. پس‌ این‌ وسیله‌ باید قطعه‌ بینی‌ با دستمال‌ تمیز شود. اما برای‌ تمیز كردن‌ این وسیله، باید آن‌ را شست‌؛ داخل‌ حباب‌ را نباید بشویید. پودر را در جای‌ خشك‌ نگه‌ دارید تا قابل‌ استفاده‌ باقی‌ بماند.


ـ هشدارها و عوارض‌ جانبی‌:

درصورت‌ بروز هریك‌ از علایم‌ نادر ولی‌ جدی‌ زیر مصرف‌ كرومولین‌ را قطع‌ كرده‌، بلافاصله‌ با پزشكتان‌ تماس‌ بگیرید: سرگیجه‌؛ احساس‌ ضعف‌؛ افزایش‌ خس‌خس‌ سینه‌ یا تنگی‌ نفس‌؛ بثورات‌ جلدی‌ یا كهیر؛ تورم‌ صورت‌، لب‌ها، پلك‌ها، داخل‌ دهان‌، دست‌ها یا پاها؛ درد قفسه‌ صدری‌؛ لرز؛ ادراركردن‌ دردناك‌ یا مشكل‌؛ سردرد شدید؛ درد یا تورم‌ مفاصل‌.


اثرات‌ معمول‌ دارو عبارتند از سرفه‌، خشكی‌ دهان‌ یا گلو، تهوع‌، گرفتگی‌ بینی‌، یا سوزش‌ گلو. برای‌ تسكین‌ خشكی‌ دهان‌ باید پس‌ از استفاده‌ از دارو، دهان‌ را با آب‌ گرم‌ بشویید؛ برای‌ سردرد استامینوفن‌ مصرف‌ كنید. علایم‌ نامعمول‌تر عبارتند از خشونت‌ صدا و آبریزش‌ از چشم‌. اگر این‌ علایم‌ مشكل‌ساز شدند پزشكتان‌ را مطلع‌ سازید.


- موارد احتیاط‌:

در صورت‌ وجود هریك‌ از موارد زیر پیش‌ از مصرف‌ كرومولین‌، پزشكتان‌ را مطلع‌ سازید:


۱. حساسیت‌ به‌ هر نوع‌ ماده‌ غذایی‌، نگهدارنده‌ها، رنگ‌های‌ خوراكی‌، یا داروها (به‌ ویژه‌ كرومولین‌ یا دیگر داروهای‌ استنشاقی‌).


۲. بارداری‌ یا شیردهی‌.


۳. مصرف‌ داروهایی‌ دیگر.


۴. دچار پولیپ‌ بینی‌؛ اگر مجاری‌ بینی‌ بسته‌ باشند كرومولین‌ بینی‌ به‌ همان‌ اندازه‌ مؤثر نخواهدبود.


ـ هنگام‌ مصرف‌ كرومولین‌ توصیه‌ می‌شود:

۱. به‌طور مستقیم‌ به‌ پزشكتان‌ مراجعه‌ كنید تا بهبودتان‌ را زیر نظر داشته‌ باشد.


۲. اگر ظرف‌ 4 هفته‌ از درمان‌ بهبود نداشته‌اید یا اصولاً علایم‌تان‌ بدتر شده‌ است‌، پزشكتان‌ را مطلع‌ سازید.


۳. كرومولین‌ را دور از دسترس‌ كودكان‌، و دور از گرما، نور مستقیم‌ و حرارت‌ مرطوب‌ نگهداری‌ كنید (در این‌ شرایط‌ كرومولین‌ فاسد می‌شود).


۴. كرومولین‌ تاریخ‌ مصرف‌ گذشته‌ را دور از دسترس‌ كودكان‌ دور بریزید. ظرف‌ محتوی‌ دارو را حتی‌ در صورت‌ خالی‌ بودن‌ نشكنید، نسوزانید، یا سوراخ‌ نكنید.


ـ تذکر:

هنگام‌ مصرف‌ كرومولین‌ نباید پیش‌ از هماهنگی‌ و تأیید پزشكتان‌ داروهای‌ دیگری‌ را كه‌ به‌ خاطر بیماری‌ تان‌ مصرف‌ می‌كنید (مثل‌ كورتیكواستروئیدها یا گشادكننده‌های‌ برونش‌) قطع‌ كنید.