نام فارسى وراپاميل
  نام انگليسى VERAPAMIL HCL
  نام تجارى دارو Galan, Veralens, Isoptin
  گروه دارويى ضد فشارخون
  گروه شيميايى دارو فنيل‌الکالامين.
  مكانيسم اثر در طى دپولاريزاسيون قلبى ورود يون کلسيم را به داخل غشاء سلولي، مهار مي‌کند و باعث شل شدن عضله صاف ديواره عروق کرونرى و اتساع شريان‌هاى کرونرى مي‌گردد. اين دارو ميزان هدايت را در گره‌هاى سنوسى دهليزى و دهليزى بطنى کاهش مي‌دهد و باعث اتساع شريان‌هاى محيطى مي‌شود.
  موارد مصرف آنژين صدرى مزمن پايدار، آنژين وازواسپاستيک، تاکي‌آريتمى فوق بطني، افزايش فشارخون.
  ميزان مصرف بالغين: خوراکى ۸۰mg سه الى چهاربار در روز، افزايش بولوس وريدى ۱۰ـ۵ mg که در مدت بيش از دو دقيقه تزريق مي‌شود در صورت نياز مي‌توان اين دوز را ۳۰ دقيقه بعد از دوز اول، تجويز نمود. (حداکثر ۴۸۰ـ۳۲۰ mg/day).
کودکان ۱ـ ۰ سال: بولوس وريدى ۲/۰ـ۱/۰ mg/kg در مدت بيش از دو دقيقه با کنترل کردن ECG تزريق شود در صورت نياز اين دوز را ۳۰ دقيقه بعد تکرار کنيد.
کودکان ۱ ـ ۱۵ سال: بولوس وريدى ۳/۰ـ۱/۰ mg/kg در مدت بيش از دو دقيقه ۳۰ دقيقه بعد تکرار شود. حداکثر ۱۰mg در يک دوز منفرد مي‌دهيم.
موارد منع مصرف: سندرم سينوس بيمار، بلوک قلبى درجه دو يا سه، افت فشارخون سيستوليک کمتر از ۹۰mmHg، شوک کارديوژنيک، نارسائى شديد احتقانى قلب.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
قلبي‌عروقي: ادم، نارسائى احتقانى قلب، براديکاردي، افت فشارخون، طپش قلب، بلوک دهليزى بطني.
گوارشي: تهوع، اسهال، دل‌آشوبه، يبوست، افزايش تست‌هاى عملکرد کبدي.
ادراري‌تناسلي: شب‌ادراري، پلي‌اوري.
دستگاه عصبى مرکزي: سردرد، خواب‌آلودگي، گيجي، اضطراب، افسردگي، ضعف، بي‌خوابي، تيرگى شعور، سرگيجه.
احتياطات: در نارسائى احتقانى قلب، آسيب کبدي، حاملگى (در گروه C قرار دارد)، شيردهي، بچه‌ها، بيمارى کليوي، درمان همزمان با مسدودکننده بتا بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: ۹۰% (اما به‌علت اثر متابوليسم عبور اول تنها ۳۰ـ۲۵ درصد آن به گردش خون عمومى مي‌رسد). شروع اثر: خوراکى ۲ـ۱ ساعت، وريدى ۵ـ۱ دقيقه. اوج اثر: خوراکى ۹۰ـ۳۰ دقيقه، وريدى ۵ـ۳ دقيقه. مدت اثر: خوراکى ۷ـ۳ ساعت، وريدى ۲ ساعت. انتشار: گسترده، از سد مغزى رد مي‌شود، از جفت رد مي‌شود، وارد شير مي‌شود. دفع: کليوى (نيمه عمر ۱۲ـ۵/۴ ساعت).
تداخلات داروئي: مصرف بتابلاکرها با تشديد خطر براديکاردي، بلوک قلبى و CHF همراه است؛ باعث افزايش سطح سرمى و سميت ديگوکسين و کاربامازپين مي‌شود؛ باعث افزايش سطح ليتيوم و سيکلوسپورين مي‌شود.
ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
ـ محلول رقيق نشده از طريق لوله Y مانند يا شير سه‌ شاخ و در مدت دو دقيقه داده شود. اين زمان در مورد سالمندان در مدت سه دقيقه داده مي‌شود.
ـ دارو را قبل از غذا، هنگام خواب و به فرم پيوسته رهش داده شود.
ارزيابى باليني:
پاسخ‌درماني: کاهش درد آنژين، کاهش فشارخون، ديس‌ريتمي.
وضعيت قلبي: فشارخون، ضربان، تنفس، فواصل (QT, QRS, PR) و ECG.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ چگونگى اندازه‌گيرى نبض را قبل از مصرف دارو به بيمار آموزش دهيد بيمار بايد تغييرات را ثبت کند يا به‌صورت نمودار نزد خود نگه دارد.
ـ تا هنگام تثبيت سطح دارو، بيمار بايد از فعاليت‌هاى مخاطره‌آميز خوددارى کند. گيجى يک مشکل طولاني‌مدت نيست.
ـ بيمار بايد مصرف کافئين را محدود نمايد.
ـ بيمار بايد از مصرف داروهاى بدون نسخه خوددارى کند مگر اينکه زير نظر مستقيم پزشک باشد.
ـ تمام جوانب رژيم طبى مريض مثل: تغذيه، ورزش، کاهش استرس و دارو درمانى را مورد تأکيد قرار دهيد.
تداخل با تست‌هاى آزمايشگاهي:
افزايش: تست‌هاى عملکرد کبدي.
درمان مصرف بيش از حد دارو: دفيبريلاسيون، آتروپين براى کمبود دهليزى بطني، داروهاى منقبض‌کننده عروق براى مواقع افت فشارخون.