نام فارسى تري‌کلرواستيک اسيد
  نام انگليسى TRICHLOROACETIC ACID
  گروه دارويى ضدزگيل
  موارد مصرف برطرف‌کردن زگيل‌هاى کف پا.
  ميزان مصرف ابتدا نخ ضخيم زگيلى را به‌وسيله سوهان يا چاقو برداريد، سپس به کمک اپليکاتور با نوک پنبه‌اى مقدار کمى از محلول غليظ دارو را برروى ضايعه قرار دهيد. موضع را براى ۶ـ۵ روز با باند ببنديد و پس از آن زگيل را برداريد (در صورت نياز مي‌توان مصرف دارو را تکرار کرد).
  توضيحات دارو ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
ـ براى جلوگيرى از تراوش اسيد به پوست سالم اطراف ناحيه مبتلا را با وازلين بپوشانيد.
ـ در صورت تماس دارو با پوست سالم از بي‌کربنات سديم براى خنثي‌کردن آن استفاده کنيد.