نام فارسى توکينايد
  نام انگليسى TOCAINIDE HCL
  نام تجارى دارو Tonocard
  گروه دارويى ضدآریتمی (دستۀ IB)
  گروه شيميايى دارو آنتي‌آريتمى کلاس IB
  مكانيسم اثر با بلوک کانال‌هاى سديم باعث کاهش سرعت هدايت امواج و افزايش زمان تحريک‌ناپذيرى مي‌شود.
  موارد مصرف آريتمى بطنى PVC، تاکي‌کاردى بطني.
  ميزان مصرف ۸۰۰mg خوراکى هر ۸ ساعت.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به دارو و بيهوش‌کننده‌هاى آميدي، بلوک درجه ۲ و ۳ گره AV.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
تهوع، سرگيجه، بي‌اشتهائي، لرزش، پارستزي.
احتياطات: فيبروز و ادم ريوي، نارسائى کبدي، نارسائى کليوى ـ هيپوکالمي، حاملگى (گروه C) و شيردهي.