نام فارسى تيروئيد
  نام انگليسى THYROID
  نام تجارى دارو Armour Thyroid, Thrar, West Thyroid
  گروه دارويى داروهاى تيروئيدى
  موارد مصرف هيپوتيروئيدى اوليه (مانند کرتينيسم و ميکزدم)، هيپوتيروئيدى ثانويه (ناشى از جراحي، اشعه درمانى يا داروئي)، گواتر.
  ميزان مصرف هيپوتيروئيدي:
بالغين: ابتدا روزانه ۱۵mg، بعد از دو هفته روزى ۳۰/۰ mg؛ دو هفته بعد به روزى ۶۰mg افزايش داد (حداکثر دوز روزانه ۱۲۰mg). دوز نگهدارنده ۱۲۰ـ۶۰ mg در روز است.
کودکان (بزرگتر از يک‌سال): همانند بالغين.
کودکان (۱۲ـ۴ ماه): ۶۰ـ۳۰ mg خوراکى در ۲ـ۱ دوز روزانه.
کودکان (۴ـ۱ ماه): ۴۵ـ۳۰ mg خوراکي.
موارد منع مصرف: MI حاد، اختلالات قلبى عروقي، هيپوگنادي، نفروز، هيپوآدرناليسم.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
مصرف بيش از حد (علائم هيپرتيروئيدي):
طوفان تيروئيدي: تب (بالاى ۴۱ درجه سانتي‌گراد)، تاکي‌اردي، تهوع و استفراغ، شوک و کوما.
تيروتوکسيکوز: آنژين و نارسائى قلبي، آريتمي، تاکي‌کاردي، ترمور، کاهش وزن، سردرد، تب، اسهال، کرامپ روده‌اي، عدم تحمل به گرما، پوست گرم و مرطوب، اختلالات قاعدگي، پراشتهائي، هيپرگليسمي.
احتياطات: افزايش فشارخون، آنژين قلبي، نارسائى کليوي، ديابت قندي، سوءتغذيه، سابقه هيپرتيروئيدي، مصرف همزمان کاتکول آمين‌ها، حاملگى (گروه A).
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: متغير و ناقص. اوج اثر: ۳ـ۱ هفته. انتشار: از جفت رد نمي‌شود، مقدار کمى وارد شير مي‌شود. متابوليسم: در غده تيروئيد يدزدائى مي‌شود. دفع: از راه ادرار و مدفوع. نيمه عمر: ۲ـ۱ T3 روز، ۷ـ۶ T4 روز.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ قلبى عروقي: شرح حال و معاينه کامل و بررسى EKG از نظر اختلالات قلبى و آريتمي‌ها.
ـ سطح سرمى TSH, T4, T3: قبل و پس از شروع درمان هر ۳ ماه يک‌بار.
توصيه‌ها:
ـ دارو را در يک دوز واحد و ترجيحاً با معده خالى مصرف کنيد.
ـ دارو در جاى خشک و دور از نور خورشيد نگهدارى کنيد.
ارزيابى باليني:
درماني: اولين پاسخ‌درمانى در بالغين افزايش ادرار و پف‌آلودگي، و سپس احساس بهبودي، افزايش تعداد و فشار نبض، افزايش اشتهاء، برطرف شدن يبوست، برطرف شدن خشکى پوست و مو و در نهايت افزايش سطح سرمى T3 و T4 است.
نشانه‌هاى هيپرتيروئيدى که ممکن است ۳ـ۱ هفته پس از شروع درمان روى دهد.
سرعت نبض: در صورت افزايش تعداد نبض به ۱۰۰ ضربه در دقيقه براى تعديل دوز دارو با پزشک مشورت کنيد.
در هيپرتيروئيدى ناشى از دارو احتمال استئوپروز و شکستگي‌هاى پاتولوژيک نيز وجود دارد.
زنانى که طى حاملگى دارو مصرف کرده‌اند در دوره پس از زايمان نياز به دارو ندارند.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ به بيمار توصيه کنيد نوع داروى مصرفى خود را با نام‌هاى تجارتى ديگر عوض نکند زيرا ممکن است محتوى هورمونى هر دو يکى نباشد.
ـ به بيمار توصيه کنيد که به‌طور روزانه نبض خود را شمارش کند و در صورت افزايش تعداد نبض پزشک را در جريان قرار دهيد.
ـ در صورت مصرف همزمان دارهاى ضدانعقاد خوراکى ممکن است نياز به کاهش دوز اين داروها باشد در اين‌صورت اين کار بايد با کنترل PT صورت بگيرد.
ـ افزايش رشد قد در نوجوانان از جمله اهداف درمانى است که بايد به‌طور مرتب ثبت و گزارش شود.