نام فارسى تيابندازول
  نام انگليسى THIABENDAZOLE
  نام تجارى دارو Mintezol
  گروه دارويى ضد كرم
  گروه شيميايى دارو از مشتقات بنزيمادازول.
  مكانيسم اثر متابوليسم بي‌هوازى انگل را مهار کرده و ميکروتوبول‌ها را خراب مي‌کند.
  موارد مصرف در درمان آلودگى با کرم سنجاقي، کرم گرد، کرم نخي، کرم شلاقي، تريشين، کرم قلابدار، لارو مهاجر پوستى (بثورات خزنده) مصرف مي‌شود.
  ميزان مصرف بالغين و کودکان: خوراکى ۲۵mg/kg در دو روز به‌مدت ۵ـ۲ روز، حداکثر تا ۳g/day مي‌توان داد.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
سيستميک: آنافيلاکسي.
ادراري‌تناسلي: هماچوري، مسموميت کليوي، شب‌ادراري، بوى غيرطبيعى ادرار.
پوستي: راش، خارش، تب، گرگرفتگي، تشنج، تغييرات رفتاري.
دستگاه عصبى مرکزي: گيجي، سردرد، خواب‌آلودگي.
چشم، گوش، حلق و بيني: وزوز گوش، تاري‌ديد، دوبيني.
گوارش: تهوع، استفراغ، بي‌اشتهائي، اسهال، زردي، آسيب کبدي، ديسترس اپيگاستر.
قلبى عروقي: افت فشارخون، براديکاردي.
احتياطات: در سوءتغذيه شديد، بيمارى کبدي، بيمارى کليوي، کم‌خوني، دهيدراتاسيون شديد، بچه‌هاى کمتر از ۱۴ کيلوگرم، حاملگى (در گروه C قرار دارد) بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: کامل. اوج اثر: ۲ـ۱ ساعت. متابوليسم: کبدي. دفع: عمدتاً کليوى (نيمه عمر ۲ـ۱ ساعت).
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ در طى دوره درمان مدفوع را به‌طور متناوب بررسى کنيد.
توصيه‌ها:
ـ شکل سوسپانسيون دارو را بعد از تکان دادن مصرف کنيد.
روش تهيه / تجويز:
ـ دارو را در محفظه‌اى محکم نگهدارى کنيد.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ بعد از اجابت مزاج بهداشت مناسب که شامل شستن دست‌ها است را رعايت کنيد و به مريض بگوئيد که از گذاشتن انگشتان در دهان خود پرهيز کند.
ـ شخصى که به عفونت انگلى آلوده است بايد تنها بخوابد و ملحفه رختخواب خود را تکان دهد و آن را هرروز عوض نمايد.
ـ توالت را هر روز بايد با مواد ضدعفوني‌کننده (محلول صابون سبز) تميز کرد.
ـ جدول زمان‌بندى انتخابى دوز دارو و مدت درمان براساس قدرت تحمل مريض مي‌باشد.
ـ نوشيدن آب‌ميوه باعث برداشتن مخاطى مي‌شود که کرم‌هاى نوارى در آنها لانه کرده‌اند و به دفع کرم‌ها کمک مي‌کند.
ـ اگر خواب‌آلودگى رخ دهد بايد از فعاليت‌هاى مخاطره‌آميز اجتناب کرد.
درمان مصرف بيش از حد دارو: ايجاد استفراغ يا شستشوى معده.