نام فارسى ترفنادين
  نام انگليسى TERFENADINE
  نام تجارى دارو Seldane, Teldane
  گروه دارويى آنتي‌هيستامين، آنتاگونيست گيرندۀ H1
  گروه شيميايى دارو از مشتقات بوتيروفنون.
  مكانيسم اثر با اثر رقابتى در محل گيرنده‌هاى H1 هيستامينى بر عروق خوني، دستگاه گوارش و سيستم تنفسى اعمال اثر مي‌کند و با مهار هيستامين باعث کاهش پاسخ آلرژيک مي‌شود.
  موارد مصرف رينيت، نشانه‌هاى آلرژي.
  ميزان مصرف بالغين و کودکان بيشتر از ۱۲ سال: ۶۰ ميلي‌گرم خوراکى دوبار در روز.
کودکان کوچکتر از ۱۲ سال: ۳۰ـ۱۵ ميلي‌گرم خوراکى دوبار در روز.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
دستگاه عصبى مرکزي: گيجي، عدم تعادل.
تنفسي: افزايش ترشحات غليظ.
گوارشي: بي‌اشتهائي، افزايش تست‌هاى عملکرد کبدي، خشکى دهان.
ادرارى تناسلي: احتباس
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: کامل (داراى متابوليسم عبور اول گسترده). شروع اثر: ۲ـ۱ ساعت. اوج اثر: ۶ـ۳ ساعت. مدت اثر: بيش از ۱۲ ساعت. متابوليسم: کبدي. دفع: ۶۰% از راه ادرار، ۴۰% از راه مدفوع (نيمه عمر ۲۳ـ۱۶ ساعت).
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ نسبت I&O در مورد احتباس ادراري، تکرر ادرار و ديزورى هوشيار باشيد. در صورت مشاهده اين علائم مصرف دارو بايستى متوقف شود.
ـ در درمان طولاني‌مدت CBC را بررسى کنيد.
توصيه‌ها:
ـ براى کاهش نشانه‌هاى گوارشى بايد با غذا مصرف شود هرچند که جذب آن ممکن است اندکى کاهش يابد.
روش تهيه / تجويز:
ـ براى جلوگيرى از خشکى دهان از نبات، آدامس و شستشوى مکرر استفاده شود.
ـ در محفظه‌هاى محکم و مقاوم به نور نگهدارى شود.
ارزيابى باليني:
پاسخ‌درماني: فقدان آب‌ريزش يا احتقان بينى يا راش.
وضعيت تنفسي: تعداد، ريتم، افزايش در ترشحان برونشيال، خس‌خس، سفتى قفسه سينه.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ در صورتي‌که سردرگمي، از خود بي‌خود شدن و هيپوتانسيون رخ دهد به پزشک اطلاع دهيد.
تداخل با تست‌هاى آزمايشگاهي:
منفى کاذب: تست‌هاى آلرژى پوستي.
درمان مصرف بيش از حد دارو: تجويز شربت اپيکاک يا لاواژ، ديازپام، تنگ‌کننده عروق، باربيتورات‌هاى (کوتاه‌اثر).