نام فارسى سولپيريد
  نام انگليسى SULPIRIDE
  نام تجارى دارو Sursumid, Champioongl, Dogmatil, Dolmatil
  گروه دارويى آنتي‌سايکوتيک
  گروه شيميايى دارو آنتي‌سايکوتيک بنزآميدي.
  مكانيسم اثر با بلوک گيرنده‌هاى دوپامنيرژيک D2 مغزى اثرات خود را اعمال مي‌کند.
  موارد مصرف اسکيزوفرني، نوروزها، ميگرن، True Vertigo.
  ميزان مصرف اسکيزوفرني:
بالغين: ۴۰۰ـ۲۰۰ mg خوراکى ۳ بار در روز که در صورت لزوم تا ۱۲۰۰mg دوبار در روز افزايش مي‌يابد. دوز نگهدارنده ۸۰۰ـ۴۰۰ mg در روز.
کودکان: ۵ـ۳ mg/ky خوراکى روزانه در يک يا چند دوز منقسم.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط، فئوکروموسيتوم، تضعيف مغز استخوان.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
دستگاه عصبي: علائم خارج هرمي، ديسکينزى ويروس، افسردگي، آشفتگي، بي‌خوابي، تشنج، کاهش سطح هوشياري، کوما.
قلبي‌عروقي: هيپوتانسيون ارتواستاتيک، تاکي‌کاردي، آريتمي.
ديگر موارد: احتباس ادرار، خشکى دهان و يبوست، آگرانولوسيتوز، هيپرگلسمي، هيپرپرولاکتينمي، آمنوره، بزرگ‌شدن پستان، افزايش وزن.
احتياطات: اختلالات قلبى عروقي، صرع، پارکينسون، ديابت قندي.