نام فارسى سولفور
  نام انگليسى SULFUR
  نام تجارى دارو Acne Aid
  گروه دارويى ضدسبوره و آکنه، ضدقارچ.
  گروه شيميايى دارو ترکيب گوگرددار
  موارد مصرف به‌عنوان کراتوليتيک در درمان آکنه سبوره و ضدقارچ.
  ميزان مصرف صابون: براى شستشوى روزانه پوست در ۳ـ۲ نوبت.
لوسيون:
در حمام دو مرتبه موى سر را با لوسيون آغشته کرده و ماساژ مي‌دهيم. اين کار را دوبار در هفته تکرار مي‌کنيم.