نام فارسى سولفور ـ اس
  نام انگليسى SULFOR - S
  نام تجارى دارو Vanseb
  گروه دارويى ضدسبوره و آکنه
  گروه شيميايى دارو ترکيب گوگرد و اسيد ساليسيليک
  موارد مصرف کاهش پوسته‌ريزى و خارش در درماتيت سبورتيک سر.
  ميزان مصرف بالغين و کودکان: ۲ـ۱ بار در هفته پوست سر با آن شسته مي‌شود.