نام فارسى سپيراميسين
  نام انگليسى SPIRAMYCIN
  نام تجارى دارو Rovamycin
  گروه دارويى آنتى‌بيوتيک
  گروه شيميايى دارو ماکروليد.
  مكانيسم اثر با مهار سنتز پروتئين در باکترى داراى خواص باکتريواستاتيک است.
  موارد مصرف عفونت‌هاى مجارى تنفسي، استخوان، پوست و دستگاه ادرارى تناسلى به‌ويژه پروستات ناشى از باکتري‌هاى حساس، درمان توکسوپلاسموز در زنان آبستن، پيشگيرى از مننژيت مننگوکوکى در اطرافيان بيمار.
  ميزان مصرف بالغين: روزانه ۸gr هر ۸ ساعت.
کودکان با وزن بيش از ۲۰kg: روزانه ۱۰۰ـ۵۰ mg/kg در ۳ دوز منقسم.
موارد منع مصرف:
حساسيت مفرط، مننژيت.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
تهوع، استفراغ، اسهال، درد معده، حساسيت پوستي.