نام فارسى سپکتينوميسين دي‌هيدروکلرايد
  نام انگليسى SPECTINOMYCIN DIHYDROCHLORIDE
  نام تجارى دارو Trobicin
  گروه دارويى آنتى‌بيوتيک
  گروه شيميايى دارو آمينوسيکليتول
  مكانيسم اثر با متصل شدن به قطعه ۳۰s ريبوزوم‌ها، سنتز باکتري‌ها را مهار مي‌کند.
  موارد مصرف گونوره بدون عارضه، گونوره منتشر.
  ميزان مصرف بالغين: عضلانى ۴ـ۲ گرم به‌صورت تک‌دوز.
کودکان: ۴۰mg/kg عضلانى به‌صورت تک‌دوز.
گونوره منتشر:
بالغين: ۲gr عضلانى هر ۱۲ ساعت.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط، سيفيليس.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
دستگاه عصبى مرکزي: گيجي، لرز، تب، بي‌خوابي، سردرد، اضطراب.
خوني: کم‌خوني.
گوارشي: تهوع، استفراغ، افزايش BUN.
ادراري‌تناسلي: کاهش برون‌ده ادراري.
پوستي: درد در محل تزريق، کهير، راش، خارش، تب.
احتياطات: در حاملگى (در گروه B قرار دارد)، بچه‌ها با احتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب: از محل تزريق عضلانى جذب مي‌شود. اوج اثر: يک ساعت. متابوليسم: کبدي. دفع: کليوى (نيمه عمر ۸/۲ـ۲/۱ ساعت).
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ بعد از درمان سوزاک، يک کشت انجام دهيد.
ـ نسبت I&O را بررسى کرده و کاهش برون‌ده ادرارى را گزارش دهيد.
ـ بعد از استفاده از دوزهاى متعدد دارو، تست‌هاى کبدى چون ALT, AST و آلکالن فسفاتاز را بررسى کنيد.
ـ تست‌هاى خونى چون هماتوريکت، هموگلوبين و BUN را در صورت مطرح بودن تشخيص‌هاى متعدد، بررسى نمائيد.
ـ سه ماه بعد از درمان، تست‌هاى سرولوژيک را براى سيفيليس بررسى نمائيد.
توصيه‌ها:
ـ بعد از تکان دادن ويال دارو آن را مصرف کنيد.
ـ دارو را به‌طور عمقى در توده عضلانى تزريق کنيد.
ـ دارو را با سوزن شماره ۲۰ تزريق کنيد. در هر محل بيشتر از ۵ml تزريق نکنيد.
روش تهيه / تجويز:
ـ دارو را در دماى اتاق نگهداريد. محلول تهيه شده بعد از ۲۴ ساعت تغييررنگ مي‌دهد.
ـ شريک جنسى مريض را درمان کنيد و عفونت را گزارش دهيد.
ارزيابى باليني:
پاسخ‌درماني: منفي‌شدن گنوره بعد از درمان.
قبل از درمان، واکنش‌هاى آلرژيک به هر دارو را ارزيابى کنيد.