نام فارسى سوماتوتروپين (هورمون رشد)
  نام انگليسى SOMATOTROPIN (Human Growth Hormone)
  نام تجارى دارو Humatrope
  گروه دارويى هورمون هيپوفيز
  گروه شيميايى دارو هورمون رشد
  مكانيسم اثر باعث تحريک رشد مي‌شود.
  موارد مصرف کمبود هورمون رشد هيپوفيز (کوتولگى ناشى از کم‌کارى هيپوفيز).
  ميزان مصرف کودکان: عضلانى U/kg 0.16 به‌مدت سه بار در هفته، بين دو دوز دارو فاصله‌اى کمتر از ۴۸ ساعت باشد، اگر ميزان رشد زير يک اينچ در ماه است مي‌توان ۴IU مصرف نمود.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به بنزيل ـ الکل، بسته‌شدن اپي‌فيز، ضايعات داخل جمجمه‌اي.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
ادرارى تناسلي: هيپرکلسمي.
پوستي: راش، کهير، درد، التهاب در محل تزريق.
اندوکرين: هيپرگليسمي، کتوز، هيپوتيروئيدي.
دستگاه عصبى مرکزي: سردرد، رشد تومورهاى داخل جمجمه.
سيستميک: آنتي‌بادى ضدهورمون رشد.
احتياطات: در ديابت قندي، هيپوتيروئيدي، حاملگى (در گروه C قرار دارد) بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: متابوليسم: کبدي. دفع، کليوى (نيمه عمر ۵۰ـ۱۵ دقيقه).
تداخلات داروئي: استروئيدهاى آنابوليک، آندروژن‌ها و استروژن‌ها، هورمون تيروئيد باعث تسريع بسته‌شدن اپي‌فيز مي‌شود؛ ACTH و کورتيکواستروئيدها باعث کاهش پاسخ رشد به سوماتوتروپين مي‌شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ اگر بيمار به درمان پاسخ نداد، آنتي‌بادى ضدهورمون رشد را بررسى کنيد.
ـ تست‌هاى عملکرد تيروئيد: TSH, T4, T3 براى تعيين هيپوتيروئيدي.
توصيه‌ها:
ـ دارو را عضلانى تزريق کرده و محل‌هاى تزريق را جابه‌جا نمائيد.
ـ بعد از تهيه کردن ۱۰IU از محلول در ۵ ميلي‌ليتر آب باکتريواستاتيک، از آن استفاده کنيد، محلول را تکان ندهيد.
روش تهيه / تجويز:
ـ دارو را در يخچال براى مدت زير يک ماه نگهدارى کنيد و در صورت تهيه محلول آن به‌مدت زير يک هفته قابل نگهدارى است. در صورت تغيير رنگ يا کدرشدن محلول، از آن استفاده نکنيد.
ارزيابى باليني:
واکنش آلرژيک: راش، خارش، تب، تهوع، خس‌خس.
هيپرکلسيمي: سنگ‌هاى ادراري، درد پهلو و کشاله ران، تهوع، استفراغ، تکرر ادرار، هماچوري، لرز.
ميزان رشد بچه را در فواصلى در طى درمان ارزيابى کنيد.