نام فارسى سديم کروموگليسات
  نام انگليسى SODIUM CROMOGLYCATE
  نام تجارى دارو Allergocrom, Hay-corm
  گروه دارويى چشم ـ ضد حساسيت چشمى
  گروه شيميايى دارو تثبيت‌کننده غشاء و ماست سل‌ها
  مكانيسم اثر با تثبيت غشاء Mast Cells آزادشدن هيستامين جلوگيرى مي‌کند.
  موارد مصرف درمان آلرژى چشمي.
  ميزان مصرف ۲ـ۱ قطره در هر چشم هر ۶ ساعت براى ۶ هفته.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
خارش و سوزش چشم حين مصرف، خشکى چشم.
احتياطات: حاملگى (گروه C)، شيردهي.