نام فارسى ساليسيليک اسيد
  نام انگليسى SALICYLIC ACID
  نام تجارى دارو Calicylic Acid, Compound W, Freezone, Hydrisalic, Keralyt, Occlusal, Salacid, SaliGel, Saloni
  گروه دارويى ضدزگيل، کراتوليتيک
  مكانيسم اثر کراتينيزاسيون غيرطبيعى پوست را تعديل مي‌کند و باعث پوسته‌ريزى مي‌شود.
  موارد مصرف شوره سر، درماتيت سبورئيک، پسوريازيس، اپيتليوماتوز سطحى متعدد، پينه‌ها، زگيل‌ها.
  ميزان مصرف بالغين: در مواقع نياز، به‌صورت موضعى و در هنگام شب، به‌کار برده شود. شامل اسيد ساليسيليک ۷/۱۶% و اسيد لاکتيک ۷/۱۶%.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
پوستي: تحريک، خشکي.
دستگاه عصبى مرکزي: ساليسيليسم، از دست دادن شنوائي، وزوز گوش، گيجي، تيرگى شعور، سردرد، هيپرونتيلاسيون.
احتياطات: در حاملگى (در گروه C قرار دارد)، ديابت با احتياط مصرف شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ در صورت جذب سيستميک دارو، تعداد پلاکت‌ها و گلبول‌هاى سفيد را بررسى کنيد.
توصيه‌ها:
ـ فقط روى پوست سالم به‌کار بريد و برروى پوست ملتهب و فاقد پوشش از آن استفاده نکنيد.
ـ صبح هر روز بعد از درمان، پوست را به‌طور کامل بشوئيد.
ـ استفاده از يک پوشش چسبناک باعث افزايش جذب دارو مي‌شود. در جاهائي‌که استفاده از پوشش چسبناک غيرممکن است، مقدار بيشترى از دارو را مورد استفاده قرار دهيد.
ارزيابى باليني:
پاسخ‌درماني: کاهش در شوره سر و اندازه ضايعات
ساليسيليسم: وزوز گوش، از دست‌دادن شنوائي، گيجي، تيرگي‌شعور، سردرد، هيپرونتيلاسيون.
واکنش‌هاى آلرژيک: تحريک، قرمزي.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ از تماس دارو با چشم‌ها و غشاهاى مخاطى اجتناب کنيد.
ـ اگر خشکى رخ داد از لوسيون استفاده کنيد.
ـ از استعمال دارو برروى ناحيه بزرگى از بدن خوددارى کنيد چون ممکن است مسموميت با ساليسيلات رخ دهد.