نام فارسى پزادوفدرين هيدروکلرايد سولفات
  نام انگليسى PSEUDOEPHEDRINE HCL SULFATE
  نام تجارى دارو Novafed, Sudafed
  گروه دارويى آگونيست آدرنرژيك
  گروه شيميايى دارو از مشتقات فنيل اتيل‌آمين.
  مكانيسم اثر به‌وسيله اثر کردن روى گيرنده‌هاى بتا در قلب، باعث قدرت انقباض عضله قلب و افزايش تعداد ضربان آن مي‌شود. هم‌چنين با اثر کردن روى گيرنده‌هاى آلفا باعث انقباض رگ‌هاى خونى مي‌شود.
  موارد مصرف رفع احتقان بيني.
  ميزان مصرف بالغين: خوراکى ۶۰mg هر ۶ ساعت؛ يا پيوسته رهش ۱۲۰ـ۶۰ mg هر ۱۲ ساعت.
کودکان ۱۲ـ۶ سال: خوراکى ۳۰mg هر ۶ ساعت، حداکثر تا ۱۲۰mg/day.
کودکان ۶ـ۲ سال: خوراکى ۵ هر ساعت حداکثر تا ۶۰mg/day.
موراد منع مصرف:
حساسيت مفرط به مقلدهاى سمپاتيکي، گلوکوم زاويه باريک.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
دستگاه عصبى مرکزي: ترمور، اضطراب، بي‌خوابي، سردرد، گيجي، توهم، تشنج.
چشم، گوش، حلق و بيني: خشکى بيني، تحريک بينى و گلو.
قلبي‌عروقي: طپش قلب، تاکيکاردي، افزايش فشارخون، درد قفسه سينه، ديس‌ريتمي.
گوارشي: بي‌اشتهائي، تهوع، استفراغ، خشکى دهان.
ادراري‌تناسلي: ديزوري.
احتياطات: در حاملگى (در گروه C قرار دارد)، اختلالات قلبي، هيپرتيروئيدي، ديابت قندي، هيپرتروفى پروستات بااحتياط مصرف شود.
ملاحظات پرستاري:
روش تهيه / تجويز:
ـ دارو را در دماى اتاق نگهدارى کنيد.
ارزيابى باليني:
پاسخ درماني: کاهش احتقان بيني.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ دليل تجويز دارو به بيمار گفته شود.
ـ دارو را به‌طور پيوسته يا بيشتر از دوز توصيه شده مصرف نکنيد چون ممکن است احتقان واجهشى رخ دهد.
ـ به‌علت ايجاد تداخل داروئي، داروهاى ديگر مورد استفاده مريض را قبل از تجويز دارو کنترل کنيد.
ـ از مصرف دارو نزديک به زمان خوابيدن، خوددارى کنيد چون ممکن است بي‌خوابى ظاهر شود.
ـ در صورت ايجاد تحريک، بي‌قرارى يا ترمور از مصرف دارو خوددارى کنيد.