نام فارسى پروژسترون
  نام انگليسى PROGESTERONE
  نام تجارى دارو Femotrone, Gestrol, Progestajest, Progestasert
  گروه دارويى پروژسترون
  گروه شيميايى دارو مشتق پروژسترون
  مكانيسم اثر باعث مهار ترشح گونادوتروپين‌هاى هيپوفيزى مي‌شود، از بلوغ فوليکول‌ها، تخمک‌گذارى جلوگيرى مي‌کند، باعث تحريک رشد بافت پستانى مي‌شود و داراى اثر ضدنئوپلاسمى در کانسر اندومتر دارد.
  موارد مصرف ضدبارداري، آمنوره، سندرم قبل از قاعدگي، خونريزى فونکسيونل رحمي.
  ميزان مصرف آمنوره و خونريزى رحمي:
بالغين: عضلانى ۱۰ـ۵ mg روزانه به‌ مقدار ۸ـ۶ روز.
ضد بارداري:
بالغين: يک سيستم (Iu sys 38mg) را در داخل رحم قرار دهيد و به‌مدت يک سال فعال است.
سندرم قبل از قاعدگي:
بالغين: شياف مقعدى / شياف واژينال ۴۰۰ـ۲۰۰ mg.
موارد منع مصرف: کانسر پستان، حساسيت مفرط، اختلالات ترومبوآمبولي، کانسر دستگاه توليدمثلي، خونريزى واژن (غيرطبيعي، بدون علت مشخص)، خونريزى مغزي، حاملگى (در گروه X قرار دارد).
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
دستگاه عصبي‌مرکزي: سرگيجه، سردرد، ميگرن، افسردگي، خستگي.
قلبي‌عروقي: افت فشارخون، ترومبوفلبيت، ادم، ترومبوآمبولي، سکته، آمبولى ريوي، انفارکتوس ميوکارد.
گوارشي: تهوع، استفراغ، بي‌اشتهائي، دل‌پيچه، افزايش وزن، زردى انسدادي.
چشم، گوش، حلق و بيني: دوبيني.
ادراري‌تناسلي: آمنوره، سايش‌کردن رحم، خونريزى شديد، ديسمنوره، کانديديازيس واژن، تغييرات پستانى، ژنيکوماستي، آتروفى بيضه، ناتوانى جنسي، اندومتريوزيس، سقط خودبه‌خودي.
پوستي: راش، کهير، آکنه، هيرسوتيسم (پرموئي)، آلوپسي، پوست چرب، سبوره، پورپورا، ملاسما.
متابوليک: هيپرگليسمي.
احتياطات: در شيردهي، افزايش فشارخون، آسم، ديسکرازى خوني، بيمارى کيسه‌صفرا، CHF، ديابت شيرين، بيمارى استخواني، افسردگي، سردرد ميگرني، اختلالات تشنجي، بيمارى کبدي، بيمارى کليوي، سابقه فاميلى کانسر پستان يا کانسر دستگاه توليدمثلى بااحتياط مصرف شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ توزين روزانه؛ در صورت افزايش وزن به مقدار بيش از ۵/۲ کيلوگرم در هفته پزشک را مطلع کنيد.
ـ فشارخون در زمان شروع درمان و به‌صورت دوره‌اي.
ـ نسبت I&O: نسبت به کاهش برون‌ده ادرارى و افزايش ادم دقت داشته باشيد.
ـ مطالعات عملکرد کبدي: AST, ALT, بيليروبين به‌صورت دوره‌اى در درمان‌هاى بلندمدت.
توصيه‌ها:
ـ تيتر دارو را بسنجيد و از حداقل دوز مؤثر استفاده کنيد.
ـ محلول روغنى را در عمق عضلات بزرگ تزريق کنيد و محل تزريق را عوض کنيد.
ـ به‌صورت تک‌دوز و قبل از ظهر مصرف شود.
ـ براى کاهش علائم گوارشى با شير يا غذا مصرف شود.
ـ پس از گرم کردن و به‌منظور حل شدن کريستال‌ها از دارو استفاده کنيد.
روش تهيه / تجويز:
ـ در جاى تاريک نگهدارى شود.
ارزيابى باليني:
پاسخ‌درماني: کاهش خونريزى غيرطبيعى رحمي، از بين رفتن آمنوره.
ادم، هيپرتانسيون، علائم قلبي، زردي.
وضعيت رواني: عاطفه، خلق، تغييرات رفتاري، افسردگي.
هيپرکلسمي.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ علائم کوشينگ را به مريض گوشزد کنيد.
ـ به مريض گفته شود تا توده‌هاى پستاني، خونريزى از واژن، ادم، زردي، ادرار تيره، مدفوع خاک‌رسي، ديس‌پنه، سردرد، تاري‌ديد، درد شکمي، کرختى يا سفتى ساق پا و درد قفسه صدرى را گزارش کند.
ـ تا حاملگى احتمالى (SUSPECTED) را گزارش کند.
ـ در صورت ديابتى بودن، قند خون را اندازه‌گيرى کند.
تداخل با تست‌هاى آزمايشگاهي:
افزايش: آلکالن فسفاتاز، نيتروژن (ادرار)، پرگنانديول، آمينواسيدها، فاکتورهاى VII, VIII, IX, X
کاهش: HDL, GTT.