نام فارسى پتاسيم کلرايد
  نام انگليسى POTASSIUM CHLORIDE
  نام تجارى دارو Kaliumdurule, Kaochlor, Kaon-Cl, Kloruess, Klotrix, Potachlor, Potasalan, Potassine
  گروه دارويى الکتروليت
  گروه شيميايى دارو پتاسيم
  مكانيسم اثر براى انتقال کافى ايمپالس عصبى و انقباض قلبى و عملکرد کليوى در حفظ يون‌هاى داخل سلولى موردنياز است.
  موارد مصرف جلوگيرى و درمان هيپوکالمى ثانوى به مصرف ديورتيک، کورتيکواستروئيد، ثانوى به اسهال، استفراغ، فيستول روده، سوءجذب، اسيدوز ديابتيک، آلکالوز هيپوکالميک.
  ميزان مصرف بي‌کربنات پتاسيم ـ هيپوکالمي:
بالغين: خوراکى در ۵۰ـ۳۵ meq آب حل شود و يک الى دوبار در روز مصرف گردد.
پتاسيم استات ـ هيپوکالمي:
بالغين و کودکان: خوراکى ۱۰۰ـ۴۰ meq/day در دوزهاى منقسم به‌مدت ۴ـ۲ روز.
هيپوکالمى (جلوگيري):
بالغين: خوراکى ۱۰۰ـ۴۰ meq در دوزهاى منقسم سه الى چهار بار در روز؛ وريدى ۲۰meq/hr هنگامي‌که در ۴۰meq/1000ml و رقيق شده باشد (حداکثر ۴۰۰ـ۲۰۰ meq) در روز.
گلوکونات پتاسيم ـ هيپوکالمي:
بالغين: خوراکى meq40-100 در دوزهاى منقسم.
موارد منع مصرف: بيمارى کليوى (شديد)، بيمارى هموليتيک شديد، بيمارى آديسون، هيپرکالمي، دهيدراتاسيون حاد، تخريب بافتى گسترده.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
دستگاه عصبى مرکزي: تيرگى شعور.
قلبي‌عروقي: براديکاردي، مهار قلبي، ديس‌ريتمي، ايست قلبي، قله‌دار شدن موج T، پائين‌تر آمدن موج R و دپرسيون RST، طولاني‌شدن فاصله P-R، پهن شدن کمپلکس QRS.
گوارشي: تهوع، استفراغ، دل‌پيچه، درد، اسهال، زخم‌شدن روده کوچک.
ادراري‌تناسلي: اوليگوري.
پوستي: سردشدن اندام‌ها، راش.
احتياطات: در بيمارى قلبي، درمان با ديورتيک‌هاى نگهدارنده پتاسيم، اسيدوز سيستميک، حاملگى (در گروه A قرار دارد) بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: کامل. دفع: ۹۰% کليوى و ۱۰% صفراوي.
تداخلات داروئي: ديورتيک‌هاى نگهدارنده پتاسيم و مهارکننده‌هاى ACE (آنزيم تبديل‌کننده آنژيوتانسين) سبب هيپرکالمى مي‌شوند.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ ECG، را از نظر نوک تيزشدن موج T، کوتاه شدن R و RST، طولاني‌شدن فاصله PR، پهن‌شدن کمپلکس QRS و هيپرکالمى بررسى کنيد. در صورت وجود اين علائم، مصرف دارو را کاهش داده يا قطع نمائيد.
ـ سطح پتاسيم را در طى درمان بررسى کنيد (سطح طبيعى آن ۵ ـ ۵/۳ mg/dL است).
ـ نسبت I&O را بررسى کرده و در صورت مشاهده کاهش برون‌ده ادراري، فوراً پزشک را مطلع نمائيد.
توصيه‌ها:
ـ براى کاهش التهاب وريد، دارو را با سوزنى که منفذ بزرگى دارد، تزريق کنيد و محل را از نظر نشت خارج عروقى بررسى نمائيد.
ـ براى تزريق وريدى در يک وريد بزرگ در بچه‌ها از وريد پوست سر استفاده نکنيد.
ـ براى جلوگيرى از مسموميت، انفوزيون وريدى دارو را به آهستگى انجام دهيد. هرگز از بولوس وريدى يا عضلانى استفاده نکنيد.
روش تهيه / تجويز:
ـ دارو را در دماى اتاق نگهدارى کنيد.
ارزيابى باليني:
پاسخ‌درماني: از بين رفتن خستگي، ضعف عضلانى و کاهش تشنگى و برون‌ده ادراري، تغييرات قلبي.
وضعيت قلبي: تعداد نبض، ريتم، فشار وريد مرکزي، فشار گوه‌اى ريوى (PWP) و فشار گوه‌اى شريانى ريوى (PAWP) در صورتي‌که به‌طور مستقيم کنترل شوند.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ به رژيم غذائى بيمار، غذاهاى غنى از پتاسيم مثل موز، آب‌پرتقال، نارنج، حبوبات، گل کلم، هويچ، آلو و کوکا اضافه کنيد و بعد از اين کار مصرف دارو را قطع نمائيد.
ـ از داروهاى بدون نسخ (OTC) چون آنتي‌اسيد، جانشين‌هاى نمک، ضددرد و فرآورده‌هاى ويتامينى خوددارى کنيد مگر اينکه به‌طور ويژه زير نظر مستقيم پزشک باشد.
ـ نشانه‌هاى هيپرکالمى (بي‌حالي، تيرگى شعور، اسهال، تهوع، استفراغ، غش و کاهش برون‌ده ادراري) با تداوم نشانه‌هاى هيپوکالمى (خستگي، ضعف، پلي‌اوري، پرنوشى و تغييرات قلبي) را گزارش کنيد.
ـ کپسول دارو را همراه ليوانى پر از مايع، ميل کنيد.
ـ پودر يا قرص را در حداقل ۱۲۰mL آب يا آب‌ميوه به‌طور کامل حل کنيد.
ـ فرآورده‌هاى extended release يا time release را نجويد.