نام فارسى پلي‌ميکسين بى سولفات (چشمي)
  نام انگليسى POLYMYXIN B SULFATE (Ophthalmic)
  گروه دارويى چشم ـ آنتي‌بيوتيک چشمى
  مكانيسم اثر نفوذپذيرى ديواره سولى را در ارگانيسم‌هاى حساس، مهار مي‌کند.
  موارد مصرف عفونت‌هاى چشمى خارجى سطحي، ناشى از سودوموناآئروژينوزا.
  ميزان مصرف بالغين و کودکان: چکاندن ۲ـ۱ قطره ساعتى يک‌بار تا رسيدن به پاسخ‌درمانى مناسب و سپس چهار بار در روز به‌مدت ۱۰ـ۷ روز.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
چشم، گوش، حلق و بيني: ترميم ضعف زخم قرنيه، تيرگى بينائى موقت، رشد بيش از حد ارگانيسم‌هاى غيرحساس.
احتياطات: در حساسيت مفرط به آنتي‌بيوتيک، حاملگى (در گروه B قرار دارد) بااحتياط مصرف شود.
ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
ـ قبل از به‌کار بردن دارو، دست‌ها را با آب شسته و دلمه يا ترشحات را از چشم پاک کنيد.
روش تهيه / تجويز:
ـ دارو را در يخچال نگهدارى کنيد.
ارزيابى باليني:
پاسخ‌درماني: از بين رفتن قرمزي، التهاب، اشک‌ريزش.
آلرژي: خارش، اشک‌ريزش، قرمزي، تورم.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ فقط با تجويز پزشک از دارو استفاده کنيد.
ـ از لوازم آرايشي، حوله، مواد شوينده و ديگر داروهاى چشمى استفاده نکنيد چون ممکن است عفونت مجدد رخ دهد.
ـ نوک محفظه دارو نبايد با چشم تماس پيدا کند.
ـ خارش، افزايش قرمزي، سوزش، نيش‌نيش شدن و تورم را گزارش کنيد در صورت بروز اين حالات مصرف دارو را بايستى قطع شود.