نام فارسى پيپرازين هگزاهيدرات
  نام انگليسى PIPERAZINE HEXAHYDRATE
  نام تجارى دارو Antepar, Bryrel, Entacyl, Pin-Tega, Piprll, Veriga, Vermirex
  گروه دارويى ضد كرم
  مكانيسم اثر با ايجاد فلج در کرم باعث دفع آن مي‌شود.
  موارد مصرف کرم سنجاقي، (انتروبيوس ورميکولاريس) آلودگى با کرم گرد (آسکاريس لومبريکوئيدس).
  ميزان مصرف کرم سنجاقي:
بالغين و کودکان: خوراکى ۶۵mg/kg به‌مدت ۸ـ۷ روز حداکثر تا ۵/۲ g/day.
کرم گرد:
بالغين: خوراکى ۵/۳ گرم در روز متعدد به‌مدت ۲ روز.
کودکان: خوراکى ۷۵mg/kg/day در يک دوز منفرد به‌مدت ۲ روز.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط، بيمارى کليوي، بيمارى کبدي، تشنج.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
خوني: آنمي‌هموليتيک
پوستي: راش، کهير، حساسيت به نور.
تنفسي: برونکواسپاسم
دستگاه عصبى مرکزي: گيجي، سردرد، پارستزي، تشنج، تب.
چشم، گوش، حلق و بيني: تاري‌ديد، نيستاگموس، لوچي، کاتاراکت، آب‌ريزش بيني.
گوارشي: تهوع، استفراغ، بي‌اشتهائي، اسهال، کرامپ شکم.
احتياطات: در سوءتغذيه شديد، اختلالات تشنجي، آنمي، حاملگى (در گروه B قرار دارد) بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: کامل. دفع: کليوى (بيش از ۹۰% طى ۲۴ ساعت دفع مي‌شود).
تداخلات داروئي: مصرف همزمان فنوتيازين‌ها باعث تشديد عوارض مغزى مي‌شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ مدفوع را در طى درمان کامل و يک و سه ماه بعد از درمان بررسى کنيد. نمونه‌ها را هنگامي‌که مدفوع گرم است، بايد به آزمايشگاه فرستاد.
توصيه‌ها:
ـ اگر دارو را نتوانستيد به‌طور کامل بلع کنيد، آن را خرد کرده يا بجويد.
ـ اگر بيمار يبوست داشت به او ملين بدهيد، اگر حرکات روده طبيعى بود نيازى به دادن دارو نيست.
ـ اگر آلودگى شديد وجود داشت دوره دوم درمان را بعد از يک هفته از اتمام دوره اول، شروع کنيد.
روش تهيه / تجويز:
ـ دارو را در دماى اتاق و در محفظه‌هاى محکم نگهدارى کنيد.
ارزيابى باليني:
پاسخ‌درماني: دفع کرم، سه کشت منفى مدفوع بعد از درمان کامل.
واکنش آلرژيک: راش، خارش، کهير.
از آنجائى که انتقال آلودگى از يک شخص به شخص ديگر شايع است، ساير اعضاء خانواده را از نظر وجود آلودگى ارزيابى کنيد.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ بيمار بايد بعد از اجابت مزاج، بهداشت، و شستشوى دست‌ها را رعايت کند و به او بگوئيد که از گذاشتن انگشتان در دهان خود، اجتناب نمايد.
ـ شخص آلوده بايد به‌تنهائى بخوابد و از تکان دادن ملافه بستر خود، اجتناب کند و ملافه را بايد هر روز عوض کرده و در آب گرم بشويد.
ـ توالت را هر روز بايد با مواد ضدعفوني‌کننده (محلول صابون سبز) نظافت نمود.
ـ نياز است که مريض جدول زمان‌بندى دوز دارو و زمان مصرف آن را براساس تحمل خود مصرف کند.
ـ رنگ ادرار ممکن است نارنجى يا قرمزى شود.
ـ از آنجائى که خواب‌آلودگى رخ مي‌دهد بيمار بايد از فعاليت‌هاى مخاطره‌آميز اجتناب کند.
ـ در بيمارانى که تشنج آنها با دارو کنترل شده است، ممکن است حملات تشنجى دوباره رخ دهد.
تداخل با تست‌هاى آزمايشگاهي:
کاهش: اسيداوريک سرم.