نام فارسى فيتوناديون (ويتامين k1)
  نام انگليسى PHYTONADIONE (Vitamin K1)
  نام تجارى دارو Aqua Mephyton, Mephyton, Phylloquinon, Konakion
  گروه دارويى ويتامين محلول در چربى
  مكانيسم اثر براى انعقاد طبيعى خون لازم است (فاکتورهاى X,IX,III,II).
  موارد مصرف سوءجذب ويتامين K، هيپوپروترومبينمي، پيشگيرى از هيپوپروترومبينمى ناشى از مصرف ضدانعقادهاى خوراکي، آنتي‌بيوتيک‌ها، کينين، و سولفوناميدها؛ سنتز ناکافى ويتامين K در يرقان انسدادي، فيستول صفراوى و کوليت اولسرو؛ پروفيلاکسى بيمارى هموراژيک نوزادان.
  ميزان مصرف هيپوپروتر ترومبينمى ناشى از سوءجذب ويتامين K:
بالغين: mg2-25 از راه خوراکى يا IM که در صورت نياز قابل تکرار يا افزايش به mg50 است.
کودکان: mg 5-10 از راه خوراکى يا IM.
نوزادان: mg2 از راه خوراکى يا IM.
جلوگيرى از بيماري‌هاى خونريزي‌دهنده نوزادان تازه متولد‌شده:
نوزاد تازه به‌دنيا آمده: mg0.5-1 بعد از تولد از راه SC يا IM، در صورت نياز هر ۸ـ۶ ساعت تکرار کنيد.
هيپوپروترومبينمى ناشى از ضدانعقادهاى خوراکي:
بالغين: mg2.5-10 از راه خوراکي، IM يا SC که از راه خوراکى هر ۴۸ـ۱۲ ساعت و از راه SCIM هر ۸ـ۶ ساعت قابل تکرار است. همواره PT را بايد کنترل کرد.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط، بيماري‌هاى حاد کبدي، هفته‌هاى آخر حاملگي.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
عصبي: سردرد، آسيب مغزى (در دوزهاى بالا).
گوارشي: تهوع، کاهش تست‌هاى عملکرد کبد.
خوني: آنمى هموليتيک، هموگلوبينوري، هيپربيليروبينمى (در نوزادان پس از دوزهاى زياد).
پوستي: راش، کهير درد و هماتوم در محل تزريق.
بعد از تزريق وريدي: (واکنش شبه آنافيلاکسي) برافروختگي، تب و لرز، ضعف، سرگيجه، کرامپ عضلاني، برنکواسپاسم، تنگي‌نفس، احساس فشار در قفسه سينه، ايست قلبي، ايست تنفسي.
احتياطات: در حاملگى (جزو گروه C است)، نوزادان تازه متولدشده بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: تنها در حضور صفرا از غدد لمفاوى روده جذب مي‌شود. شروع اثر: خوراکى ۱۲ـ۶ ساعت، تزريق عضلانى / زيرجلدى ۲ـ۱ ساعت، تزريق وريدى ۱۵ دقيقه. اوج اثر: خونريزى طى ۸ـ۳ ساعت کنترل مي‌شود، طى ۱۴ـ۱۲ ساعت PT طبيعى مي‌شود. انتشار: بعد از جذب در کبد تغليظ مي‌شود و از جفت رد مي‌شود. متابوليسم: کبدي. دفع: کليوى و صفراوي.
تداخلات داروئي: روغن معدني، کلستيرامين و کلستيپول باعث کاهش جذب فرم خوراکى دارو مي‌شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ زمان پروترومبين (PT) را در طى دوره درمان کنترل کنيد. (دو ثانيه اختلاف با زمان کنترل، زمان سيلان، زمان انعقاد)
توصيه‌‌ها:
ـ براى تزريق IV با محلول دکستروز ـ نرمال سالين ۱ نرمال‌سالين دارو را رقيق کرده، با سرعت mg/min1 يا بيشتر آن را تجويز کند.
ـ تزريق وريدى تنها موقعى که استفاده از ساير راه‌هاى دارورسانى ميسر نيست انجام شود (زماني‌که بيمار در خطر مرگ است).
روش تهيه / تجويز:
ـ دارو را در ظروف محکم و مقاوم به نور نگهدارى کنيد.
ارزيابى باليني:
پاسخ‌درمانى را با توجه به کاهش تمايل به خونريزي، کاهش زمان پروترومبين و کاهش زمان انعقاد ارزيابى کنيد.
در رژيم تغذيه‌اى بيمار اين موارد را بگنجانيد: جگر (گاو) و اسفناج، گوجه‌فرنگي، قهوه broccoli، کلم، کاهو و سبزيجات.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ از ديگر فرآورده‌ها و داروها جز با صلاحديد پزشک استفاده نکنيد.
ـ از غذاهاى ضرورى در رژيم غذائى خود استفاده نمائيد.