نام فارسى فنيل‌نفرين (چشمي)
  نام انگليسى PHENYLEPHRINE HCL (Ophthalmic)
  نام تجارى دارو Ak-Dilate, Alconefrin, Mydfrin, Nostrill, Rhinall, Sinophen, Vacon
  گروه دارويى چشم ـ منقبض‌کننده عروق چشم
  گروه شيميايى دارو آمين سمپاتوميمتيک مستقيم‌الاثر (آلفا ـ اگونيست).
  مكانيسم اثر انقباض شريانچه‌هاى چشم؛ با تحريک رسپتورهاى αـ آدرنرژيک باعث کاهش احتقان چشم مي‌شود.
  موارد مصرف گلوکوم زاويه باز، به‌عنوان ميدرياتيک در معاينات چشمي، تسکين يووئيت، چسبندگى خلفى عنبيه، تشخيص سندرم هورنر يا ريدر.
  ميزان مصرف تحريک چشم:
بالغين: ۱ قطره از محلول %5 در چشم بچکانيد. هر ۴ـ۳ ساعت مي‌توان دوز را تکرار کرد.
اووئيت گلوکوم جراحي:
بالغين و کودکان: يک قطره از محلول %5 با 10% در سطح قرنيه.
اووئيت گلوکوم جراحي:
بالغين: ۱ قطره از محلول ۱۰% قبل از انجام معاينه به‌داخل چشم چکانده مي‌شود.
کودکان: ۱ قطره از محلول ۵% قبل از انجام معاينه به‌داخل چشم چکانده مي‌شود.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط، گلوکوم (با زاويه باريک).
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
عصبي: سردرد، گيجي، ضعف
قلبي‌عروقي: براديکاردي، هيپرتانسيون، ديس‌ريتمي، تاکيکاردي، کلاپس قلبي‌عروقي، طپش قلب.
چشم، گوش، حلق و بيني: نيش‌نيش‌شدن، اشک‌ريزش، تاري‌ديد، آلرژى ملتحمه.
احتياطات: در هيپرتانسيون شديد، ديابت، هيپرتيروئيديسم، سالخوردگان، آرتريواسکلروز حاد، بيماري‌هاى قلبي، کودکان، حاملگى (جزء گروه C است) بااحتياط مصرف شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ فشارخون و نبض را بررسى کنيد زيرا احتمال جذب سيستميک دارو وجود دارد.
روش تهيه / تجويز:
ـ در ظروف محکم و مقاوم به نور نگهدارى کنيد. از مصرف محلول‌هائى که تغيير رنگ داده‌اند، خوددارى کنيد.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ نحوه گزارش تغييرات بينائي، تاري‌ديد، از دست‌رفتن بينائي، مشکل تنفسي، تعريق و گرگرفتگي، به مريض ياد دهيد.
ـ بيمار را با طرز استفاده صحيح دارو آشنا سازيد: سر را به‌طرف پشت خم کنيد، قطره‌چکان را بالا چشم نگاه داريد، دارو را درون پلک يا پائين بچکانيد و با فشار برگوشه داخلى چشم آن را يک دقيقه نگاه داريد، قطره‌چکان را به سطح چشم تماس ندهيد.
ـ به مريض بگوئيد که تاري‌ديد با مصرف مداوم دارو کاهش خواهد يافت.
ـ اگر بيمار دچار سردرد، لک، قرمزى و درد شديد شد، مصرف دارو را قطع کرده، با پزشک تماس بگيريد.
ـ اگر دچار فتوفوبى شد از عينک آفتابى استفاده کنيد.
ـ دارو را دقيقاً طبق دستور مصرف نمائيد.